Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-30NEGO
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów uzupełniających
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów zarówno do samodzielnego prowadzenia negocjacji (indywidualnych i zespołowych), jak i do pełnienia roli doradcy negocjacyjnego. W czasie zajęć uczestnicy przechodzą szereg gier symulacyjnych o rosnącym poziomie trudności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia efektywnych negocjacji. Zajęcia przygotowują studentów zarówno do samodzielnego prowadzenia negocjacji (indywidualnych i zespołowych), jak i do pełnienia roli doradcy.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definiowanie negocjacji, podstawowe pojęcia

2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

3. Negocjacje jako proces wymiany

4. Negocjacje jako proces zarządzania informacją

5. Negocjacje jako proces wzajemnego komunikowania się

6. Podstawowe wymiary analizy sytuacji negocjacyjnych (koncepcja W. Mastenbroeka)

8. Przedmiot negocjacji (trójpoziomowy model celów negocjacyjnych)

9. Sposoby rozumienia znaczenia zawartych porozumień i metody ich zabezpieczania

10. Etyczne aspekty negocjacji

11. Wymagania roli negocjatora i sposoby oceniania jego efektywności

12. Strategie negocjacyjne (koncepcja R. Fishera i W. Ury'ego)

13. Strategia pozycyjna

14. Techniki wpływu i manipulacja

15. Strategia problemowa

16. Techniki współpracy i optymalizacji rozwiązań

17. Negocjacje zespołowe

18. Negocjacje wielostronne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)