Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Crisis, depression and social change

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAKANG-CDSCH
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Crisis, depression and social change
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The class poses an intriguing and essential inquiry: To what extent crises and depression are illustrative of the manner in which social change currently manifests? What is the relation between failures and crises at global level and episodes of depression at the individual one? What are the characteristics of contemporary crises? How various types of depression are contingent on what may be termed as critical juncture points in economic and political regimes – such as neoliberalism?

The class allows to understand that depression as a social phenomenon goes beyond episodes of mood disorder and clinical sadness. But it also entails reactions and mobilization around proliferation of depression (literature art etc.), the occurrence of crises of imaginary, capitalist crisis of futurity, political distress, ecological grief and anxiety, social meaning and public perception of depression, consumption of anti-depressants.

Pełny opis:

The class poses an intriguing and essential inquiry: To what extent crises and depression are illustrative of the manner in which social change currently manifests? What is the relation between failures and crises at global level and episodes of depression at the individual one? What are the characteristics of contemporary crises? And how various types of depression are contingent on what may be termed as critical juncture points in economic and political regimes – such as neoliberalism?

The class allows to understand that depression as a social phenomenon goes beyond episodes of mood disorder and clinical sadness. But it also entails reactions and mobilization around proliferation of depression (literature art etc.), the occurrence of crises of imaginary, capitalist crisis of futurity, political distress, ecological grief and anxiety, social meaning and public perception of depression, consumption of anti-depressants.

The class tackles topics such as:

- Social and political implications of real and imagined depression

- Depression in art, literature (Mikkel Krause Frantzen, Mark Fisher, Claire Fontaine)

- Social thinking on depression

- The connection between depression, the politics and the economy

- Behavioral patterns of consumption of anti-depressants

- Personalization vs politicization of depression

Literatura:

[selected parts from the following readings]

Sara Ahmed. 2010. The Promise of Happiness. Duke University Press.

Lauren Berlant. 2011. “Depressive Realism: An Interview with Lauren Berlant.” (Earl McCabe) and Cruel Optimism

Ann Cvetkovich. 2012. Depression: A Public Feeling. Duke University Press.

Mark Fisher. 2009. Capitalist Realism: Is There No Alternative? ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. Going Nowhere, Slow: The Aesthetics and Politics of Depression. ZerO Books.

Mikkel Krause Frantzen. 2019. „A Future with No Future: Depression, the Left, and the Politics of Mental Health.” Los Angeles Review of Books, 16 grudnia.

Max Haiven. 2014. Crises of Imagination, Crises of Power Capitalism, Creativity and the Commons. Zed Books.

Linsey McGoey. 2010. “Profitable Failure: Antidepressant Drugs and the Triumph of Flawed Experiments.” Hist Human Sci 23 (1): 58-78.

Natalie Osborne. 2019. “For Still Possible Cities: A Politics of Failure for the Politically Depressed.” 50 (2): 145-54.

Mario Luis Small. 2017. Someone To Talk To. Oxford University Press.

Adriano A. Tedded. 2022. Marginalisation and Utopia in Paul Auster, Jim Jarmusch and Tom Waits: The Other America. Routledge

Case studies

[literature to be selected in accordance with the interests of the students]

Efekty uczenia się:

K_W03 Is aware of ongoing theoretical and methodological disputes conducted in modern sociology; is reflective and critical of various positions

K_W16 Has in-depth knowledge about major international and domestic sociological research pertaining to selected areas of social reality or sub-domains of sociology

K_W27 Has in-depth knowledge of the 19th, 20th and 21st ideas and social processes which have shaped the face of the modern world

K_U04 Can critically select information and materials for academic work, using various sources in Polish and a foreign language as well as modern technologies

K_U16 Knows how to interpret the role of culture in the life of the individual and society

K_U19 Can prepare a presentation of a selected problem or study in Polish and in a foreign language

K_K02 Can propose a solution to a problem that requires an interdisciplinary research approach

K_K05 Can gather, find, synthesize and critically assess information about social sciences

Metody i kryteria oceniania:

participation in the discussion (40%)

an interview with one person regarding depression as social phenomenon and public feeling (30%)

presentation and interpretation of interview conclusions on the basis of three readings discussed during the class (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Mica
Prowadzący grup: Adriana Mica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)