Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media i komunikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-MEDKOM
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media i komunikacja
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z psychologicznymi i socjologicznymi mechanizmami organizującymi procesy komunikacji oraz wprowadzenie do problematyki różnych form komunikacji: interpersonalnej, masowej, zapośredniczonej (mediów). Zajęcia są podzielone na pięć bloków problemowych. Każdy z nich zorganizowany jest wokół tematu wiodącego, który pozwoli naświetlić dany aspekt procesów komunikacji. Główne blok tematyczne to: procesy poznawcze, procesy afektywne, procesy grupowe oraz zapośredniczenia techniczne.

Metody i kryteria oceniania:

Nieobecności: 4 nieobecności uniemożliwiają zaliczenie zajęć, dopuszczalne są 2 nieobecności (bez usprawiedliwienia); w wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalania warunków zaliczenia.

Udział w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji podsumowującej blok zajęć.

Egzamin w postaci eseju pisanego w domu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziejska
Prowadzący grup: Maciej Duklewski, Feliks Tuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)