Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty-Konflikty w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-KM-KŚZK-OW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty-Konflikty w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się dynamice konfliktów w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Wykorzystując wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej, a także teorii konfliktu, zastanowimy się nad możliwymi źródłami sporów, różnicami w stylach porozumiewania się i współpracy, odmiennymi interpretacjami tych samych sytuacji, a także ich potencjalnymi konsekwencjami. Przyjrzymy się też możliwym sposobom pracy z konfliktem, z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się dynamice konfliktów w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Wykorzystując wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej, a także teorii konfliktu, zastanowimy się nad możliwymi źródłami sporów, różnicami w stylach porozumiewania się i współpracy, odmiennymi interpretacjami tych samych sytuacji, a także ich potencjalnymi konsekwencjami. Przyjrzymy się też możliwym sposobom pracy z konfliktem, z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Poprzez różnorodne aktywności spróbujemy zrozumieć odmienne wartości kulturowe, style komunikacji i perspektywy poznawcze. Przyjrzymy się wymiarom różnic kulturowych opisanym w literaturze i ich empirycznym przejawom w sytuacjach konfliktowych. Poddamy refleksji nasz własny styl komunikacji i możliwości działania, aby budować porozumienie.

Literatura:

Kimmel P.R., Konflikt a kultura, [w:] Deutsch M., Coleman P. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LeBaron M. Pillay V., Conflict Across Cultures - wybrane fragmenty.

Meyer E., The Culture Map - wybrane fragmenty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rubinkowska-Anioł, Aleksandra Winiarska
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)