Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-SJW-SB-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących” ma na celu przybliżenie uczestnikom konwersatorium realiów życia w Belgradzie, historii miasta oraz kultury Serbów.

Podczas zajęć kładziony jest nacisk na wykształcenie umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach. Studenci poznają podstawową gramatykę oraz słownictwo niezbędne do komunikacji, zasady etykiety grzecznościowej.

Poznając miasto, odwiedzą punkty usługowe (targowisko, uniwersytet, restaurację czy lotnisko) oraz instytucje kulturalne (teatr, galeria).

Po ukończeniu kursu student potrafi przeprowadzić krótkie i proste rozmowy w punktach usługowych. Posiada wiedzę zarówno o Belgradzie, jak i o wybranych zwyczajach oraz tradycji Serbów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Język serbski - alfabet, wymowa. Etykieta grzecznościowa.

2. Belgrad - historia od założenia do dziś.

3. Miejsca zabytkowe, historyczne oraz chętnie odwiedzane przez turystów.

4. Kultura serbska - muzyka (tradycyjna i współczesna), sztuka (wybrane aspekty).

5. Wizyty w punktach usługowych (restauracja, lotnisko, targowisko, sklep, uniwersytet, teatr, kino, muzeum, apteka).

6. Zwroty użyteczne podczas poruszania się po mieście.

Literatura:

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- jest zaznajomiony z alfabetem łacińskim i cyrylickim

- potrafi przedstawić najważniejsze fakty z historii miasta

- umie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące przećwiczonych sytuacji komunikacyjnych

- posiada wiedzę o wybranych aspektach życia kulturalnego Serbów.

Metody i kryteria oceniania:

-ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 40%

-końcowe zaliczenie pisemne - 50% (zaliczenie odbywa się online)

-kontrola obecności 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambroziak
Prowadzący grup: Jolanta Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących” ma na celu przybliżenie uczestnikom

konwersatorium realiów życia w Belgradzie, historii miasta oraz kultury Serbów.

Podczas zajęć kładziony jest nacisk na wykształcenie umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach. Studenci poznają

podstawową gramatykę oraz słownictwo niezbędne do komunikacji, zasady etykiety grzecznościowej.

Poznając miasto, odwiedzą punkty usługowe (targowisko, uniwersytet, restaurację czy lotnisko) oraz instytucje kulturalne (teatr, galeria).

Po ukończeniu kursu student potrafi przeprowadzić krótkie i proste rozmowy w punktach usługowych. Posiada wiedzę zarówno o

Belgradzie, jak i o wybranych zwyczajach oraz tradycji Serbów.

Literatura:

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambroziak
Prowadzący grup: Jolanta Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambroziak
Prowadzący grup: Jolanta Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)