Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny, profil akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGB2-ZAS-STR
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny, profil akademicki
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Lektoraty języka angielskiego Szkoły Języków Obcych
Lektoraty Szkoły Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną, pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Rozumie teksty dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się w piśmie z płynnością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. . Potrafi zaprezentować pisemnie jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst streszczający poznany materiał pisemny. Umie napisać krótki tekst, przekazując informacje lub przytaczając argumenty za i przeciw.

Pełny opis:

Kurs internetowy.

Po zarajestrowaniu się na stronach systemu USOS, przed rozpoczęciem kursu należy wejść na platformę edukacyjną COME UW http://jezyki.ckc.uw.edu.pl i zalogować na kurs. Tylko w ten sposób mogą Państwo wziąć udział w kursie.

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną, pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Rozumie teksty dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się w piśmie z płynnością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. . Potrafi zaprezentować pisemnie jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst streszczający poznany materiał pisemny. Umie napisać krótki tekst, przekazując informacje lub przytaczając argumenty za i przeciw.

Metody i kryteria oceniania:

https://docs.google.com/document/d/1cj3ehXLmyALyww32duTV6SAmHfKOuayKtmhVPFjXt9U/edit?usp=sharing

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Ewa Górczyńska, Klara Małowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)