Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium jezykowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGPOLB2PLUS
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium jezykowe B2+
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Lektoraty Centrum Nauczania Języków Obcych
Lektoraty języka angielskiego Centrum Nauczania Języków Obcych
Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

B2 + według "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference" oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Kurs wykorzystuje współczesne media społecznościowe do praktycznych ćwiczeń języka angielskiego. Uczestnicy zajęć będą dyskutować na temat roli różnych mediów społecznościowych i ich użytkownikach, oraz będą tworzyć własne treści w języku angielskim.

Media społecznościowe są nieodzowną częścią współczesnego cyfrowego świata. Zgodnie z najnowszymi badaniami, korzysta z nich blisko połowa populacji świata. Potencjał platform takich jak facebook, twitter czy youtube kryje się w ich interaktywności oraz kreatywności na jaką pozwalają swoim uczestnikom.

Lektorat “English through social media” wykorzystuje kreatywny potencjał i różnorodność form mediów społecznościowych do ćwiczenia umiejętności wyrażania myśli i przekazywania różnych informacji w języku angielskim.

Na zajęciach synchronicznych wykorzystywane będą takie formy dydaktyczne jak debata, burza mózgów i dyskusja by znaleźć mocne i słabe strony wybranych platform społecznościowych, określić kto stanowi największą grupę użytkowników danej platformy oraz co sprawia, że prezentowane na niej treści są atrakcyjne.

W ramach zajęć asynchronicznych, studenci będą tworzyć treści naśladujące formę bloga i posta na facebooku, filmy i podcasty; a także będą wchodzić ze sobą w interakcje w formie komentarzy.

Celem zajęć, poza rozbudzeniem kreatywności studentów, jest ubogacenie ich słownictwa w języku angielskim w wybranych obszarach oraz rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Marta Franciszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)