Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economics of innovation and sustainable development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EoISD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Economics of innovation and sustainable development
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Sustainable Development, Diploma seminar I
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will guide and train the students towards a successful completion of a MA thesis on

innovation. The scope of the seminar is broad and includes, among other topics:

- The production of scientific and technological knowledge

- The diffusion of innovations

- Innovation and patenting strategies of the firm

- The role of multinational corporations vs the role of start-ups in fostering innovation

- The financing of innovation, including the Venture Capital market

- Sectoral systems of innovations

- The role of science, technology and innovation policy in fostering innovation

- Innovation and sustainable development

The seminar is micro-oriented i.e. it will adopt the perspective of firms and industries. As a rule, the

master thesis is should include an empirical analysis. Datasets that can be used include the firm, patents,

scientific publications, and start-up databases.

The first semester of the seminar will include a mini-lecture giving the students an introduction into

economics of innovation, as well as a presentation of datasets that can be used in the thesis. If necessary

students will supplement their data analytics skills in this part of the seminar. Subsequent semesters will

be dedicated to student presentations, coaching and supervising the students in the process of writing

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)