Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe problemy topologii geometrycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L20PTG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe problemy topologii geometrycznej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi dziedzinami szeroko rozumianej topologii i geometrii. Seminarium będzie podzielone na dwa nurty: pierwszy dotyczący geometrycznej teorii grup, drugi dotyczący różnych aspektów topologii rozmaitości.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi dziedzinami szeroko rozumianej topologii i geometrii. Seminarium będzie podzielone na dwa nurty: pierwszy dotyczący geometrycznej teorii grup, drugi dotyczący różnych aspektów topologii rozmaitości.

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1) Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia na zadany temat.

2) Nauka korzystania z literatury specjalistycznej, w tym w języku angielskim.

3) Umiejętność napisania tekstu matematycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie wygłoszonych referatów i złożenia pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Prowadzący grup: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Prowadzący grup: Andrzej Nagórko, Wojciech Politarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)