Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Złożoność obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-716ZOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Złożoność obliczeniowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla II-III roku bioinformatyki (dla programu studiów od roku 2021/22)
Przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki (dla starego programu studiów)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:
Pełny opis:

Treści kształcenia:

Języki formalne, teoria obliczeń (problemy nierozstrzygalne), teoria złożoności (problemy NP. zupełne), algorytmy aproksymacyjne, algorytmy randomizowane, równoległość.

Literatura:

* Sipser, M., Wprowadzenie do teorii obliczeń. WNT 2009.

* Harel, D., Feldman, Y., Rzecz o istocie informatyki: Algorytmika. wyd. 4., WNT 2008.

* Papadimitriou, Ch. H., Złożoność obliczeniowa. WNT 2002.

Efekty uczenia się:

(KW_01) ma pogłębioną wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania bioinformatyki

(KW_02) dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań

matematycznych

(K_U01) posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych

(K_U02) potrafi wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki

(K_U04) projektuje algorytmy w podstawowych modelach

maszynach Turinga, obwodach logicznych

(K_U05) identyfikuje przynależność i trudność problemów obliczeniowych w stosunku do ważnych klas złożoności: NC, P, NP, PSPACE,

wykorzystując ich różne charakteryzacje

Metody i kryteria oceniania:

Egz. pisemny

Do egzaminu zerowego mogą przystąpić osoby, które zaliczyły prace domowe i zgłosiły gotowość do egzaminu najpóźniej 7 stycznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Urzyczyn
Prowadzący grup: Paweł Urzyczyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Urzyczyn
Prowadzący grup: Adam Cicherski, Paweł Urzyczyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)