Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka z matematyką II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka z matematyką II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład stanowi dalszy ciąg algebry, analizy matematycznej i fizyki na podstawowym poziomie.


Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład stanowi dalszy ciąg analizy matematycznej i fizyki na podstawowym poziomie.

Matematyka:

(1) Liczby zespolone

(2) Algebra liniowa

(3) Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe

(4) Operatory różniczkowe

Fizyka:

(1) Mechanika bryły sztywnej

(2) Elektrostatyka w próżni i w ośrodku

(3) Magnetostatyka w próżni i w ośrodku

(4) Prąd stały

(5) Indukcja elektromagnetyczna

(6) Obwody elektryczne

(7) Równania Maxwella

(8) Prawo zachowania ładunku

(9) Równanie falowe

(10) Fale elektromagnetyczne w próżni i w ośrodku

(11) Elementy optyki

Literatura:

Podstawowe:

R. Resnick i D. Haliday Podstawy fizyki

M. Geller i in. Kurs Fizyka z Matematyką I i II

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach.

Zaawansowane:

G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy

F. Leja, idem

A. Mostowski, M. Stark, Algebra liniowa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie min. 50% punktów z kolokwiów. Egzamin w I sesji z materiału wykładowego dla tych którzy zaliczyli ćwiczenia. W razie niezaliczenia ćwiczeń, egzamin pisemny w II sesji z zadań (zaliczenia min. 50% punktów) i po jego zaliczeniu egzamin j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Shchukina
Prowadzący grup: Dawid Ciszewski, Mariusz Klimczak, Alexandra Shchukina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)