Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Field Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4QFT
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantum Field Theory
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles,

Classical Electrodynamics

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course is addressed to students of the 2nd stage. It includes introduction to nonabelian gauge field theories and their application to strong, weak and electromagnetic interactions, as well as theoretical ideas going beyond the Standard Model.

Pełny opis:

The course is addressed to students of the 2nd stage. It includes introduction to nonabelian gauge field theories and their application to strong, weak and electromagnetic interactions, as well as theoretical ideas going beyond the Standard Model.

Program:

1. Path integrals in Quantum Field Theory

2. Renormalization group equations

3. Abelian and nonabelian gauge theories

4. Basics of QCD; asymptotic freedom.

5. Symmetries and their breaking

6. Theory of electroweak interactions

7. Beyond the Standard Model

Literatura:

1. M.E. Peskin, D.V. Schroeder ”Quantum Field Theory”

2. S. Pokorski ”Gauge Field Theories”

3. L. Alvarez-Gaume, M. Vazquez-Mozo - ”An Invitation to Quantum Field Theory”

4. F. Mandl, G. Shaw - ”Quantum Field Theory”

5. S. Weinberg - ”Theory of Quantum Fields”

6. T.P Cheng, L.F. Li - ”Gauge Theory of Elementary Particle Physics”

7. R.N. Cahn ”Semi-Simple Lie Algebras and Their Representations”

Efekty uczenia się:

The students are expected to acquire basic knowledge of the current theory of elementary interactions. They should be able to calculate simple physical observables and follow new developments in the field.

Metody i kryteria oceniania:

exam

Praktyki zawodowe:

no

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chankowski
Prowadzący grup: Piotr Chankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)