Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-EF-OD-ADMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Pełny opis:

Lista tematów obejmuje:

1) Decyzje konsumenckie

2) Agregowanie popytu

3) Decyzje producenckie

4) Teoria gier

5) Równowaga konkurencyjna

6) Efekty zewnętrzne i dobra publiczne

7) Konkurencja niedoskonała

8) Asymetria informacji

9) Równowaga ogólna

10) Wybór publiczny

Literatura:

Andreu Mas Collel, Michael D. Whinston, Jerry R.Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 i Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006.

Efekty uczenia się:

Doktorant zna podstawowe koncepcje współczesnej mikroekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu obecność nieobowiązkowa

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): egzamin

Metody weryfikacji efektów uczenia się: egzamin

Kyteria oceniania: jakość odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Dominika Machowska, Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)