Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D2PUPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Policy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/uw.edu.pl/public-policy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) English at an advanced level necessary to understand complex academic texts. Basic knowledge of state and politics.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Welcome to our Public Policy course, designed to introduce students to the intricate world of policy development and implementation. This course aims to provide a foundational understanding of how public policies are crafted, analyzing the influence of various factors in the policymaking process.

Using Paul Cairney's "Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020" as our primary text, we'll explore key topics such as the role of power in policy decisions, the impact of psychology on policymakers, and the significance of institutions in shaping policy. The course also delves into theoretical frameworks like Punctuated Equilibrium Theory and the Advocacy Coalition Framework, offering insights into the dynamics of policy change. By the end of this course, students will be well-equipped with both theoretical knowledge and practical skills in policy analysis, ready to engage with the challenges of public policy.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to the course

2. Introduction to Policy and Policymaking

Required reading: Introduction to Policy and Policymaking, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

2. What Is Policy and Policymaking?

Required reading: What is Policy and Policymaking?, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

3. Power and Public Policy

Required reading: Power and Public Policy, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

4. Bounded Rationality and the Psychology of Policymaking

Required reading: Bounded Rationality and Psychology of Policymaking, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

5. Institutions and New Institutionalism

Required reading: Institutions and New Institutionalism, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

6. Structures, Environments, and Complex Systems

Required reading: Structures, Environments, and Complex Systems, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

7. Collective Action Problems in Public Policy

Required reading: Collective Action Problems in Public Policy, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

8. Multi-level Governance and Multi-centric Policymaking

Required reading: Multi-level Governance and Multi-centric Policymaking, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

9. Punctuated Equilibrium Theory

Required reading: Punctuated Equilibrium Theory, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

10. The Advocacy Coalition Framework

Required reading: Advocacy Coalition Framework, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

11. Ideas and Multiple Streams Analysis

Required reading: Ideas and Multiple Streams Analysis, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

12. Policy Learning and Transfer

Required reading: Policy Learning and Transfer, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

13. Policy Theory as Accumulated Wisdom

Required reading: Policy Theory as Accumulated Wisdom, in: Paul Cairney, Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

14. Summary and evaluation

Literatura: (tylko po angielsku)

Paul Cairney , Understanding Public Policy: Theories and Issues, 2nd edition, 2020

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. Students understand basic concepts and theories of public policy and its processes.

2. Students know how to make outline of research proposal based on their understanding of basic concepts and theories of public policy and its processes.

3. Students are interested in public policy issues in different policy roles: policy researchers, policy advisors, policy activists.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. Attendance: There will be an attendance list you should sign every class. If you miss two classes it has no consequences. If you miss more than two classes you should meet the lecturer on his duty hours next week and pass missed topic. If you miss more than 6 classes you fail the course.

2. Exam: written exam during summer examination session.

3. Class participation: students are expected to read course readings before the class, asking questions and making comments during the class.

4. Other requirements: there will be online questionnaires and low-stake online tests during the course (low-stake means obligatory, but not graded)

5. Grading: final grade depends on the written exam with class participation, other requirements and attendance results

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Szarfenberg
Prowadzący grup: Ryszard Szarfenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)