Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kulturowe, historyczne i społeczne w koncepcji bezpieczeństwa Mongolii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1EK-Z-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy kulturowe, historyczne i społeczne w koncepcji bezpieczeństwa Mongolii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej. Znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu zagadnień kulturowych, społecznych i historycznych warunkujących koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego Mongolii

Pełny opis:

Celem zajęć będzie;

- prześledzenie historii rozwoju koncepcji strategii zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa na przykładzie Mongolii,

- wskazanie wagi wydarzeń historycznych w kreowaniu polityki bezpieczeństwa państwa mongolskiego na przestrzeni wieków i obecnie,

- analiza wraz z próbą udowodnienia stwierdzenia, iż uwarunkowania kulturowe odgrywają ważna rolę w kreowaniu koncepcji bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia podzielne są na trzy bloki: historyczny, kulturowy oraz analityczny.

Dwa pierwsze o charakterze wykładowym prezentują wybrane zagadnienia historyczne i kulturowe, które miały wpływ na wykształcenie specyficznej mongolskiej koncepcji polityki zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Prześledzone i przeanalizowane zostaną wydarzenia historyczne tworzące podstawy polityki bezpieczeństwa państwa Mongołów, zarówno tego najdawniejszego, jak i współczesnego.

Ostatni blok będzie maił charakter konwersatorium i będzie poświęcony analizie materiałów źródłowych oraz artykułów naukowych, na podstawie których uczestnicy będą musieli sami wywnioskować i wskazać, które wydarzenia historyczne i uwarunkowania kulturowe odegrały rolę w kształtowaniu strategii zapewnienia bezpieczeństwa państwu mongolskiemu.

Literatura:

Amarbayasgalan S., “From Between The Hammer And Anvil: Mongolia's New Defense Policy - Us Army War College War Room”, https://warroom.armywarcollege.edu/articles/hammer-and-anvil/

Baabar, B., History of Mongolia, 1999

Batchimeg M., “National Security of Mongolia: Past, Present & Future”, The Mongolian Journal of International Affairs, p. 12

Concept of National Security of Mongolia

Jackson P., The Mongols and the West: 1221-1410, Longman, 2005

Oyungerel T., Scheda po Czyngis-chanie. Demokracja po mongolsku, Wydawnictwo Trio, 2013

Rossabi M., Modern Mongolia: From Khans to Commissars to Capitalists, University of California Press, 2005

Shagdarsuren Ts., “Pax Mongolica / Pax Mongolorum - The Image of Mongolia in European and Asian Travel Literature”, Acta Mongolica, Ulaanbaatar, 2006, pp. 51 - 56.

Security sector governance in Mongolia Alamanach 2017, ed. Batchimeg M., Ulaanbaatar Center for Policy Studies, Ulaanbaatar 2017

Tajna historia Mongołów, tłum. Stanisław Kałuzyński, PIW, Warszawa 1970

Weatherford J., Genghis Khan and the Making of the Modern World, New York: Crown, 2004

Efekty uczenia się:

- nabycie podstawowej wiedzy z zakresu historii rozwoju koncepcji strategii zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa na przykładzie Mongolii,

- umiejętność wskazania wagi wydarzeń historycznych w kreowaniu polityki bezpieczeństwa państwa mongolskiego na przestrzeni wieków i obecnie,

- umiejętność analizowania i argumentowania roli uwarunkowań kulturowych w kreowaniu koncepcji bezpieczeństwa państwa,

- rozwój kompetencji miękkich (chęć poznawania różnorodnych zagadnień związanych z tematem studiów, współpraca w grupie, dyskusja i argumentacja)

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ, UDZIAŁ W DYSKUSJI, PRACA PISEMNA I PREZENTACJA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rogala
Prowadzący grup: Jan Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rogala
Prowadzący grup: Jan Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)