Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalny system bezpieczeństwa w Azji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3RSAZ-SRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Problematyka zajęć:

I. Wykład wprowadzający : cel, założenia i zakres przedmiotu

II. Pojęcie regionu Indo - Pacyfiku.

Literatura:

1. A Free and Open Indo – Pacific: Advancing a Shared Vision, US Department of State, 4 listopada 2019, www. state.gov

2. He Kai, Three faces of the Indo – Pacific: Understending the: Indo – Pacific from an IR theory perspectives, East Asia, 2018, nr 2, s. 149 – 161.

III. Wybrane teorie bezpieczeństwa.

Literatura:

1. S. Tang, The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, Security Studies, 2009, nr 3, s. 587 – 623.

2. J. Ciovciari, J. Haache, Hedging in International Relations: an introduction, International Relations of the Asia – Pacific, 1, 19, s.3670- 374.

IV. System bezpieczeństwa w regionie po II wojnie światowej (System San Francisco).

Literatura:

1. K. Calder, Securing Security through prosperity: The San Francisco System in Comperative Perspective, The Pacific Review, 2004, nr 1, s. 135 – 157.

V. System bezpieczeństwa w regionie: Perspektywa Chińskiego Systemu trybutarnego.

Literatura:

1. D. Kang, International Order in Historical East Asia: Tribute and Hierarchy Beyond Sinocentrism and Eurocentrism, International Organization, 2020, 74, s. 65 – 93.

2. Khong, Yuen Foong, The American Tributary System, Chinese Journal of International Politics, 2013, nr 1, s. 1 – 47.

VI. Strategia bezpieczeństwa USA w regionie Indo – Pacyfiku.

Literatura:

1. H. Clinton, America’s Pacific Century, Foreign Policy, October 11, 2011.

2. Interim National Security Strategic Guidance – INSSG, March 2021, Washington, Pompeo Mike, Communist China and the Free Worlds Future, US Department of State Archive, 23 lipca 2020, http://2017-2021.state.gov.

VII. Strategia bezpieczeństwa narodowego Japonii.

Literatura:

1. Free and Open Indo – Pacific, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1 kwietnia 2021, www.mofa.go.jp.

2. T. Christensen, China the US – Japan Alliance and the Security Dilemma in East Asia, International Security, 1999, nr 4, s.49 – 80.

VIII. Strategia bezpieczeństwa narodowego Chin.

Literatura:

1. China’s National Defence in the New Era, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, July 2019, s. 2 – 22, 42 – 52.

2. D. Scott, China’s Indo – Pacific Strategy: The Problem of Success, Journal of Territorial and Maritime Studies, 2019, nr 2, s. 94 – 113.

IX. Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno – Wschodniej.

Literatura:

1. Dong Wang, F. Stevens, Why there is no Northeast Asian Security Architecture, The Pacific Review,, 2021, nr 4, s. 577 – 604.

2. Lee Byeunggu, The role of the Republic of Korea – US Alliance in Peaceful Unification of Korea, International Journal of Korean Studies, 2015, nr 2, s. 47 – 68.

X. Australia w regionie Ind – Pacyfiku.

Literatura:

1. R. Medcaff, Australia and China understending the reality check, Australian Journal of International Affairs, 2019, nr 2, s. 109 – 118.

2. T. Wilkinson, Middle Power Hedging in the era of Security/Economic Disconnect: Australia, Japan and the Special Strategic Partnership, International Relations of the Asia – Pacific, 2023, 23, s. 93 – 127.

XI. Regionalne bezpieczeństwo ASEAN.

Literatura:

1. East Asian Strategic Review 2022. The National Institute for Defence Studies, Japan, Chapter 5, s. 132 – 182.

XII. ASEAN w regionie Indo – Pacyfiku.

Literatura:

1. Dewi Fortuna ANWAR, Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo – Pacific, International Affairs, 2020, nr 1, s. 111 – 129.

2. D. Jones, N. Jenne, Hedging and Grand Strategy in Southeast Asian foreign Policy, International Relations of the Asia – Pacific, 2022, 22, s. 205 – 235.

XIII. Bezpieczeństwo w regionie Azji Południowej.

Literatura:

1. D. Lim, R. Mukherjee, Hedging in South Asia: Balancing Economic and Secirity Interests amid Sindo – Indian Competition, International Relations of the Asia – Pacific, 2019, 19, s. 493 – 522.

XIV. USA – Chiny znaczenie dla bezpieczeństwa regionu Indo – Pacyfiku.

Literatura:

1. R. Haas, The „New Normal” in the US – China Relations: Hardening Competition and Deep Interdependence, Brookings Institution, August 12, 2021.

2. Ch. Parton Obe, Taiwan in the Next Decade: No War, But Much Tension, Council on Geostrategy, Explainer, May 2021.

XV. Regionalny ład Indo – Pacyfiku: cechy strukturalne.

Literatura:

1. Chengxin Pan, The Indo – Pacific and geopolitical anxieties about China’s Rise in the Asian Regional Order, Australian Journal of International Affairs, 2014, nr 4.

2. V. Jackson, Power Trust and network complexity: three logic of hedging in Asian Security International Relations of the Asia – Pacific, 2014, 14, s. 331 – 356.

3. K. Bejpal, Asian Conception of International Order: What Asia Wants, International Affairs, 2023, nr 4, s. 1371 – 1381.

Literatura:

Literatura:

1. R. Haas, The „New Normal” in the US – China Relations: Hardening Competition and

Deep Interdependence, Brookings Institution, August 12, 2021.

2. Ch. Parton Obe, Taiwan in the Next Decade: No War, But Much Tension, Council on

Geostrategy, Explainer, May 2021.

XV. Regionalny ład Indo – Pacyfiku: cechy strukturalne.

Literatura:

1. Chengxin Pan, The Indo – Pacific and geopolitical anxieties about China’s Rise in the

Asian Regional Order, Australian Journal of International Affairs, 2014, nr 4.

2. V. Jackson, Power Trust and network complexity: three logic of hedging in Asian

Security International Relations of the Asia – Pacific, 2014, 14, s. 331 – 356.

3. K. Bejpal, Asian Conception of International Order: What Asia Wants, International

Affairs, 2023, nr 4, s. 1371 – 1381.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zajęć: konwersatorium w wymiarze 30 godzin, aktywny udział studentów w zajęciach:

prezentacja na podstawie rekomendowanej literatury plus obowiązkowa obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Haliżak
Prowadzący grup: Marian Haliżak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Haliżak
Prowadzący grup: Marian Haliżak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)