Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Relations in Africa and the Middle East

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D6IRAE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Relations in Africa and the Middle East
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 6 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

The course is dedicated to international relations in the region of Africa and the Middle East.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course is dedicated to international relations in the region of Africa and the Middle East.

Pełny opis:

1 Determinants of geographic , ethnic, cultural, economic and political region of Africa and (Broader) Middle East.

2 The consequences of colonialism in the region. Decolonization and competition of powers.

3 Integration organizations and regional security systems in Africa and the Middle East (OAU/AU, LAS, OIC). Forms of cooperation in the region (OIC, pan-Arabism, pan-Islamism, AU).

4 The most important social and economic problems of the region (corruption , poverty , hunger, undemocratic governments , the influence of external actors). The issue of access to energy and water consumption and distribution of goods.

5 The elites of the region and their identity.

6 The most important wars and conflicts in the region, their sources and methods of solution. UN and AU peacekeeping in the region.

7 Powers in Africa and the Middle East.

8 External actors - state and non-state - in the region at the beginning of the 21st century. Coutry "Blocks" in the region.

9 The Middle East Conflict and its possible solutions.

10 Muslim "resistance block" in the Middle East and the foreign powers' influence.

11 Current challenges in the era of the so-called "Arab Spring".

12 Islamic fundamentalism. Arab and Muslim terrorism .

Literatura:

Recommended reading available at the PISM Library, 1a Warecka Str., Warsaw.

1. William Ascher and Natalia Mirovitskaya (Eds.), The economic roots of conflict and cooperation in Africa, Palgrave Macmillan, 2013.

2. Economic report on Africa 2013: making the most of Africa’s commodities : industrializing the growth, jobs and economic transformation, Economic Commission for Africa, Addis Ababa, 2013.

3. Peter Woodward, Crisis in the Horn of Africa: politics, piracy and the threat of terror , I.B. Tauris,New York 2013.

4. Håkan Edström and Dennis Gyllensporre (Eds), Pursuing strategy: NATO operations from the Gulf war to Gaddafi, Palgrave Macmillan,Basingstoke; New York 2012.

5. Paul D. Williams, War & conflict in Africa, Polity Press, Cambridge MA, 2011.

6. Valeria Bello and Belachew Gebrewold (Ed.), A global security triangle: European, African and Asian interaction, Routledge, Abingdon; New York, 2010.

7. Alan Bryden, ’Funmi Olonisakin (Eds.); Security sector transformation in Africa, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), LIT Verlag, Berlin, 2010.

8. Fantu Cheru and Cyril Obi, The rise of China and India in Africa: challenges, opportunities and critical interventions, Zed Books, London ; New York, 2010.

9. Ulf Engel, João Gomes Porto (Eds.), Africa’s new peace and security architecture : promoting norms, institutionalizing solutions, Ashgate, Burlington, 2010.

10. David J. Francis (Eds.), US strategy in Africa: AFRICOM, terrorism and security challenges, Routledge, Abingdon ; New York, 2010.

11. David S. Sorenson (Ed.), Interpreting the Middle East: essential themes, Westview Press, Boulder, 2010.

12. Alex Thomson, An introduction to African politics,  Routledge, Abingdon; New York, 2010.

13. Benedikt Franke, Security cooperation in Africa: a reappraisal, FirstForumPress, Boulder; London 2009.

14. John M. Kabia, Humanitarian intervention and conflict resolution in West Africa : from ECOMOG to ECOMIL, Ashgate, Farnham; Burlington, 2009.

15. Serdar Sayan (Ed.), Economic performance in the Middle East and North Africa: institutions, corruption and reform,  Routledge, Abingdon, New York, 2009.

16. Ahmed Galal, Industrial policy in the Middle East and North Africa: rethinking the role of the state, American University in Cairo Press, Cairo, 2008.

17. George Klay Kieh, Jr, Africa and the new globalization, Ashgate, Aldershot; Burlington, 2008.

Efekty uczenia się:

Acquisition of knowledge on the following issues:

international relations and their relation to the scientific areas of economic / legal / social matters.

processes of change in international relations and of the reasons, process, scale and consequences of these changes, in particular through the knowledge of the theory of international relations and international forecasting and simulation.

views on the processes of change in international relations, especially in the foreign policy of selected countries and the causes, course, the scale and consequences of these changes also from the historical perspective.

processes in foreign policy in the Muslim world, including the internal and external conditions.

analysis of international relations in the Muslim world, including the factors influencing this relationship.

limits and specificity of the Muslim world and Africa.

analysis of phenomena and processes occurring in the region, paying particular attention to their specific nature and complexity.

the foreign policy objectives of Muslim countries in the Middle East and Africa.

Metody i kryteria oceniania:

The lecture will consist of two parts - devoted to the Middle East and Africa (conducted by two different lecturers). Each part will be assessed separately (based on the criteria that will be given by each teacher at the beginning of each part of the classes). The final score in the usos will be the arerage of the two obtained grades.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rubinkowska-Anioł, Anna Solarz
Prowadzący grup: Hanna Rubinkowska-Anioł, Anna Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course is dedicated to international relations in the region of Africa and the Middle East.

Pełny opis:

IR in the ME (dr Anna M. Solarz)

I. (11.03) Introduction to International Relations in the ME (part 1) – general characteristics. Region in IR. The ME region’s definition – boundaries, the history of the name. International organizations in the region (League of Arab States, Gulf Cooperation Council). Characteristics of the region in terms of geography and population. Arab Human Development Reports.

II. (18.03) Introduction to International Relations in the ME (part 2) –The “Arab Spring” in the region. Islam and Organisation of Islamic Cooperation. Divisions in the Muslim community (ummah) in the Middle East. Outline of the region’s history from pre-Islamic times (Jahiliyyah) to the European domination. Islam’s rise and Arab expansion; Seljuks and Crusaders in the Middle Ages; Mongols, Mamluks; the Ottoman Empire

III. (25.03) Western involvement in the IR in the ME and Arab-Israeli conflict. The European involvement in the Middle East, Nahada - Arab „awakening”; The IWW in the region and the Sykes-Picot system; Arab nationalism; the Middle East region during the Cold War confrontation and Pax Americana in the Middle East; Palestine Mandate and the birth of the State of Israel; Arab-Israeli wars; peace agreements and new crises after 1991. President Trump’s administration policy towards the Arab-Israeli conflict – Abraham Accords (2020)

The Easter break (1.04)

IV. (8.04) International relations in the Gulf subregion (lecture by Ph. D. student, Paulina Warsza, MA) – more information will be sent later

V. (15.04) Final test for the IR in the ME and student’s presentations (for volunteers; the presentation topic must be agreed in advance; preparation of the presentation allows for raising the final result from the Middle East part of the courses by 1/2 of the grade or more)

IR in Africa (prof. Hanna Rubinkowska-Anioł)

VI. (22.04) Some basic information from pre-colonial history and scramble for Africa

VII. (29.04) Pan-African vision of Africa, basic knowledge of colonial history of Africa and impact of colonization on the continent’s history

VIII. (6.05) „Year of Africa” and independence of African countries, OAU’s role. Attempts to construct nations in multi-ethnic states

IX. (13.05) Postcolonial era — non-African states’ policy towards Africa, inter-African foreign policy, African international organisations, examples of African countries’ foreign policy

X. (20.05) Contemporary situation in Africa — China’s and other BRICS states’ involvement in Africa as well as Turkey's, Israel's, etc. An example of the Horn of Africa as an area where new countries were recognized, the problems of the area.

Literatura:

Literature on the ME:

1. R. R. Andersen, R. F. Seibert, J. G. Wagner, Politics and Changes in the Middle East. Sources of Conflict and Accommodation, Upper Saddle River 2004.

2. Arab Human Development Reports (2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2016) http://www.arab-hdr.org/Reports/2016/2016.aspx

3. M. E. Bonine, A. Amanat, M. E. Gasper (eds.), Is there a Middle East? The evolution of Geopolitical Concept?, Stanford University Press 2011.

4. W. L. Cleveland, M. Bunton, A History of the Modern Middle East, Boulder 2009

5. L. Fawcett (ed.), International Relations of the Middle East, Oxford 2016.

6. F. Georges, The New Middle East, Protest and Revolutions in the Arab World, Cambridge 2014.

7. F. Halliday, The Middle East in International Relations: Power Politics and Ideology, Cambridge 2005.

8. R. Hinnebusch, The International Politics of the Middle East, Manchester 2014.

9. T. Y. Ismael, J. S. Ismael, G. E. Perry, Government and Politics of the Contemporary Middle East. Continuity and change, London-New York 2016.

10. M. Penner Angrist (ed.), Politics & Society in the contemporary Middle East, Boulder-London 2013.

11. J. Schwedler (ed.), Understanding the contemporary Middle East, Boudler-London 2013.

12. H. Shuval, H. Dweik (eds.), Water Resources in the Middle East. Israeli-Palestinian Water Issues – from Conflict to Cooperation, Heidelberg 2007.

13. C. Schindler, A History of Modern Israel, Cambridge 2013.

14. I. Pappé, A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples, Cambridge 2006.

Literature on Africa:

1. Davidson B., Modern Africa: A Social and Political History, London 1994 (Polish edition: „Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku”, Warszawa 2011)

2. M.W. Makgoba (ed.), African Renaissance: The New Struggle, Cape Town 1990

3. Meredith M., The State of Africa: A History of the Continent Since Independence, London: 2011 (Polish edition: „Historia współczesnej Afryki: Pół wieku niepodległości”, Warszawa 2011)

4. Oliver R., A. Atmore, Africa since 1800, Cambridge 2005 (Polish edition: „Dzieje Afryki po 1800 roku”, Warszawa 2007)

5. Reid R.J., A History of Modern Africa: 1800 to the Present, Chichester 2009

6. Ylönen A., J. Záhořik (eds.), The Horn of Africa since the 1960s: Local and International Politics Intertwined, London, New York 2017

Uwagi:

The lecture will consist of two parts - devoted to the Middle East and Africa (conducted by two different lecturers). Each part will be assessed separately (based on the criteria that will be given by each teacher at the beginning of each part of the classes). The final score in the usos will be the arerage of the two obtained grades.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)