Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1MATH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mathematics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień matematycznych, których używa się w ekonomii.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Podstawowe definicje teorii zbiorów

2. Klasyfikacja liczb

3. Funkcja i jej właściwości - rysowanie przybliżonego wykresu funkcji, równość i nierówność, rozpoznanie funkcji wklęsłej/wypukłej oraz rosnącej/malejącej

4. Algebra liniowa - rozwiązywanie układu równań liniowych

5. Podstawowe zagadnienia z zakresu algebry macierzy - dodawania, odejmowanie, mnożenie macierzy; koncepcja macierzy jednostkowej i odwrotnej

6. Granice i pochodne - podstawy różniczkowania, graficzna i analityczna interpretacja pochodnych

7. Całki - całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części

Literatura:

1. Materiały dostarczane w trakcie zajęć

2. Simon, C. P., & Blume, L. (1994). Mathematics for economists (Vol. 7). New York: Norton.

3. Sydsæter, K., & Hammond, P. J. (2012). Essential mathematics for economic analysis. Pearson Education [Fourth edition]

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu teorii zbiorów.

2. Student potrafi rozróżnić pomiędzy typami funkcji na podstawie przybliżonego wykresu

3. Student potrafi opisać właściwości funkcji na podstawie jej wykresu

4. Student potrafi płynnie rozwiązać układ równań liniowych

5. Student potrafi rozwiązać układ równań liniowych zapisanych w postaci macierzy.

6. Student potrafi dodawać, odejmować i mnożyć macierze, a także obliczyć macierz odwrotną.

7. Student rozumie zagadnienie pochodnej a także rozumie graficzną i analityczną interpretację pochodnej.

8. Student potrafi różniczkować.

9. Student rozumie pojęcie całki oraz potrafi całkować przez podstawienie i przez części.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - tydzień po ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Zięba
Prowadzący grup: Damian Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)