Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Political Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D4IPRE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Political Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Public International Law 2105-EPE-L-D2PILA

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student learns the mechanisms and rules of operation of various entities, especially states, on the international arena; finds to know and understand integration and disintegration processes in various regions of the world. The student gets to know the role of superpowers, regional powers, states of medium and low importance, as well as transnational organizations and corporations in international political relations. The student gains a knowledge about international diplomatic relations, bilateral and multilateral. The student can use terminology in the field of international political relations. The student is able to solve cases and forecast events on the international political scene.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at discussing different aspects of international poliitical relations in the 21st century, with a particular focus on Europe and the European Union.

Students get knowledge of the operation of various actors on the international arena and the role of superpowers, regional powers, states of medium and low importance, as well as transnational organizations and corporations in the international political relations. They learn how to understand different international political processes (e.g. integration and disintegration, globalisation, etc.) in various regions of the world. Students obtain also knowledge of foreign policy (including analytical aspects) and international diplomatic relations, both bilateral and multilateral. They can use terminology in the field of international political relations as well as currently important concepts, such as power politics or geopolitics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Main literature:

- Baldwin D.A., Power and International Relations: A Conceptual Approach, New Jersey and Oxfordshire 2016.

- Gelvin J. L., The New Middle East: What Everyone Needs to Know, Oxford 2018.

- Hare P.W., Making Diplomacy Work: Intelligent Innovation for the Modern World, Thousand Oaks and London 2015.

- Hill Ch., Foreign Policy in the Twenty-First Century, London and New York 2016.

- Kaplan R.D., The Revenge of Geography, New York 2013.

- Light M. and Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London and New York 2016.

- Mallinson W. and Ristic Z., The Threat of Geopolitics to International Relations: Obsession with the Heartland, Cambridge 2016.

- Ross R.S. and Øystein T., Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia, Ithaca 2017.

- Shamima A. and Potter D., NGOs in International Politics, Kumarian Press 2013.

- Sharp P., Diplomatic Theory of International Relations, Cambridge and New York 2009.

- Shawn C. S. and Brown K., Introduction to International and Global Studies, Chapel Hill 2020.

- Stuenkel O., Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Cambridge 2016.

- Wivel A. and Paul, T. V., International Institutions and Power Politics: Bridging the Divide, Washington DC 2019.

- Young T., Readings in the International Relations of Africa, Bloomington 2015.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student:

Knowledge

- Has a thorough knowledge of theorical apects of international political relations as well as international processes, first of all the regional integration (K_W01).

- Knows the relationship between the regional (European) integration and political changes in the global dimension (K_W04).

- Has a thorough knowledge of actors in international political relations and their activiities in bilateral and multilateral dimension (K_W12).

Skills:

- Is able to observe, interpret and analyse international political relations and investigate relationship between political and other dimensions of international relations (K_U01)

- Is able to predict development of political processes in IR with a use of suitable methodology and software (K_U03).

- Is able to deepen its knowledge of political international relations and use it for research purposes (K_U11).

Social competences:

- Is able to prioritize data and select important aspects of international relations (K_K01)

- Is ready to be active in the political life in regional or international dimension (K_K03)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment depends on the fulfillment of the following requirement:

Writing successfully the final written exam consisted of quiz and open questions.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szymański
Prowadzący grup: Adam Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Public International Law 2105-EPE-L-D2PILA

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student learns the mechanisms and rules of operation of various entities, especially states, on the international arena; finds to know and understand integration and disintegration processes in various regions of the world. The student gets to know the role of superpowers, regional powers, states of medium and low importance, as well as transnational organizations and corporations in international political relations. The student gains a knowledge about international diplomatic relations, bilateral and multilateral. The student can use terminology in the field of international political relations. The student is able to solve cases and forecast events on the international political scene.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at discussing different aspects of international poliitical relations in the 21st century, with a particular focus on Europe and the European Union.

Students get knowledge of the operation of various actors on the international arena and the role of superpowers, regional powers, states of medium and low importance, as well as transnational organizations and corporations in the international political relations. They learn how to understand different international political processes (e.g. integration and disintegration, globalisation, etc.) in various regions of the world. Students obtain also knowledge of foreign policy (including analytical aspects) and international diplomatic relations, both bilateral and multilateral. They can use terminology in the field of international political relations as well as currently important concepts, such as power politics or geopolitics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Main literature:

- Baldwin D.A., Power and International Relations: A Conceptual Approach, New Jersey and Oxforshire 2016.

- Gelvin J. L., The New Middle East: What Everyone Needs to Know, Oxford 2018.

- Hare P.W., Making Diplomacy Work: Intelligent Innovation for the Modern World, Thousand Oaks and London 2015.

- Hill Ch., Foreign Policy in the Twenty-First Century, London an New York 2016.

- Kaplan R.D., The Revenge of Geography, New York 2013.

- Light M. and Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London and New York 2016.

- Mallinson W. and Ristic Z., The Threat of Geopolitics to International Relations: Obsession with the Heartland, Cambridge 2016.

- Ross R.S. and Øystein T., Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia, Ithaca 2017.

- Shamima A. and Potter D., NGOs in International Politics, Kumarian Press 2013.

- Sharp P., Diplomatic Theory of International Relations, Cambridge and New York 2009.

- Shawn C. S. and Brown K., Introduction to International and Global Studies, Chapel Hill 2020.

- Stuenkel O., Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Cambridge 2016.

- Wivel A. and Paul, T. V., International Institutions and Power Politics: Bridging the Divide, Washington DC 2019.

- Young T., Readings in the International Relations of Africa, Bloomington 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)