Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D6SEMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Alicja Curanović, Jarosław Czub, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Dominika Mikucka-Wójtowicz, Kamil Mroczka, Iryna Pavlenko, Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zasadami warsztatu i metodyki pracy dyplomowej. W trakcie semestru studenci, przeprowadzają badania własne, opracowują poszczególne rozdziały, a w konsekwencji piszą pracę licencjacką.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć studenci opanowują szczegółową wiedzę o przedmiocie pracy licencjackiej i poznają najnowszą literaturę przedmiotu. Celem zajęć jest samodzielne napisanie przez studentów pracy licencjackiej. Studenci formułują cel badawczy pracy, wskazują problemy i pytania badawcze oraz dopasowują właściwe metody i techniki badawcze niezbędne w realizacji tematu, które potrafią zastosować w badaniach własnych. Celem zajęć jest przeprowadzenie przez studentów badań własnych, a następnie prawidłowa interpretacja wyników i wyciągnięcie wniosków. Podczas zajęć studenci opanowują umiejętność pisania tekstu naukowego.

Literatura:

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)