Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Organizations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV37-ERA
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Organizations
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Understand the extent to which climatic, political, social, economic, historical, and cultural factors determine and are determined by how international organizations perform;

2. Manifest acquisition of communication competencies through appropriate use of comprehension levels in dealing with the themes of the course content and expectations;

3. Demonstrate the defined attitudes, values, and positions that help to determine what one gains from learning about world realities and responses in contemporary times;

4. Develop a comprehensive appreciation and critical understanding of the complexity of the problems the world faces today, serving as a bases for informed judgments and positions.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This course is designed to help the student become acquainted with various global issues and the many international organizations involved with global issues and develop an understanding of their working relationships with one another. Special emphasis is given to the goals and support bases of the various organizations, especially those in developing countries.

Pełny opis:

This course is designed to help the student become acquainted with various global issues and the many international organizations involved with global issues and develop an understanding of their working relationships with one another. Special emphasis is given to the goals and support bases of the various organizations, especially those in developing countries.

Literatura:

International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance 3rd Revised edition Edition by Margaret P. Karns (Author), Karen A. Mingst (Author), Kendall W. Stiles (Author)

Efekty uczenia się:

1. Learn about international organizations and agencies; their structures and how they function and are expected to perform, and their explicit means and goals;

2. Have an opportunity to critically reflect upon how the contemporary world organizes itself -- divisions, opportunities, problems, foreign loan/aid packages, and available resources;

3. Be able to make informed judgments about how the world continues to respond to problems, apply its limited resources, form large interest groups, and define best practices and those more ethically questionable in terms of human values, practices and ethics/social justice;

4. Have the capacity to elaborate basic guidelines as to how the student intends to become more of an ethical, informed, and concerned person in his/her capacity as a global citizens; and,

5. Place these elements within the UIW Mission Statement -- especially, truth (s), education for social/cultural awareness, involvement, and inter/intra cultural collaboration.

Metody i kryteria oceniania:

1. Outcome #1: as evidenced through the completion of requirements 1 and 2;

2. Outcome #2: as evidenced through the completion of requirement 3;

3. Outcome #3: as evidenced through the completion of requirement 4;

4. Outcome #4: as evidenced through the completion of requirements 1 and 4; and,

5. Outcome # 5: as evidenced though the completion of requirements 1-5. together with a paper and pretension regarding the operations of NGO's IO's in a country of the students choice. This will be coordinated with the instructor in the first two weeks of the semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowanka Jakubek-Lalik
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)