Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiane prawo cywilne, a zatem zarówno odnosi się do norm prawnych zawartych w kodeksie cywilnym, jak i np. w kodeksie spółek handlowych.

Pełny opis:

UWAGA: MAŁA LICZBA STUDENTÓW NIE OZNACZA, ŻE SEMINARIUM SIĘ NIE ODBĘDZIE!!!

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na zajęciach wynika z bieżących problemów prawa cywilnego powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze.

W związku z tym problematyka podejmowana na zajęciach jest zmienna.

Pod względem przedmiotowym zajęcia lokują się w płaszczyźnie zagadnień należących do:

1) prawa zobowiązań,

2) części ogólnej prawa cywilnego,

3) prawa rzeczowego,

4) prawa spadkowego,

5) prawa rodzinnego,

6) prawa własności intelektualnej,

7) prawa handlowego,

8) prawa papierów wartościowych,

9) prawa bankowego prywatnego.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo zadawane są studentom przed każdymi zajęciami i są uwarunkowane tym, jakie zagadnienia stanowią przedmiot danych zajęć.

Ponadto każdy student zapoznaje się z literaturą, która jest niezbędna do przygotowania pracy magisterskiej na wybrany temat.

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach seminarium student:

a) pogłębia wiedzę teoretyczną z zakresu jego przedmiotu, konieczną do prawidłowego opanowania jego materii, a także do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawionej pracy magisterskiej.

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja (m.in. z wybranych tematów pracy magisterskiej) jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Maciej Kaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Pełny opis:

UWAGA: MAŁA LICZBA STUDENTÓW NIE OZNACZA, ŻE SEMINARIUM SIĘ NIE ODBĘDZIE!!!

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Maciej Kaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)