Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - ochrona sądowa w Unii Europejskiej i europejskie prawo publiczne gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M047
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - ochrona sądowa w Unii Europejskiej i europejskie prawo publiczne gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Obszary szczególnych zainteresowań:

- prawo zamówień publicznych (w tym partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje) UE;

- prawo energetyczne UE;

- prawo telekomunikacyjne UE;

- prawo konkurencji;

- pomoc publiczna;

- wpływ praworządności na prowadzenie działalności gospodarczej

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium jest krytyczna analiza przepisów i orzecznictwa (w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z zakresu ochrony sądowej w Unii Europejskiej oraz prawa publicznego gospodarczego Unii Europejskiej, w tym prawa zamówień publicznych (z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji) UE, prawa energetycznego UE, prawa konkurencji i reguł udzielania pomocy publicznej oraz prawa telekomunikacyjnego UE.

Jednym z celów seminarium jest ocena wpływu istnienia praworządności w państwie członkowskim na prowadzenie działalności gospodarczej w UE oraz analiza, na ile wybrane postępowania sądowe, np. ze skargi z tytułu niedozwolonej pomocy publicznej (art. 108 TFUE), ze skargi Komisji lub państwa członkowskiego przeciwko (innemu) państwu członkowskiemu (art. 258 TFUE) czy postępowania prejudycjalne (art. 267 TFUE) mogą odgrywać rolę w prawie publicznym gospodarczym UE oraz dla zachowania praworządności w danym państwie członkowskim.

Literatura:

1. C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford 2016

2. D. Kornobis-Romanowska (red.), Prawo rynku wewnętrznego. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7, Warszawa 2019

3. The Law of Public and Utilities Procurement, Londyn 2014

4. K. Quigley, European State Aid Law and Policy, Londyn 2015

5. M. Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bogdanowicz, Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bogdanowicz, Anna Zawidzka-Łojek
Prowadzący grup: Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)