Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo energetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W005S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo energetyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Energia stanowi dobro podstawowe. Prawo, które jej dotyczy jest przez ten sam fakt interesujące, że współcześnie bez energii elektrycznej, gazu i paliw nie wyobrażamy sobie życia.


Producentem, dostawcą i sprzedawcą energii lub paliw jest przedsiębiorstwo energetyczne. Otoczenie prawne, w którym występuje zasadniczo różni się od otoczenia prawnego innych przedsiębiorców, świadczących usługi o mniej podstawowym charakterze.


Celem zajęć jest przybliżenie z jednej strony historii i polityki energetyki, z drugiej wynikających z nich współczesnych regulacji prawnych, determinujących kształt rynku energetycznego a przede wszystkim otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw energetycznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nordstream II, pojazdy elektryczne, budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, energia z wiatru i słońca czy z węgla? Wiele pytań politycznych, ale też wiele instrumentów prawnych w służbie polityki. Podczas zajęć postaram się przybliżyć zagadnienia prawne dotyczące rynków energii w Polsce w kontekście rozwiązań prawnych w Europie oraz polityki europejskiej w obszarze energii.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi prawa energetycznego determinującymi kształt rynku energii. Do podstawowych rynków, na których działa przedsiębiorstwo energetyczne należą rynki:

- gazu,

- energii elektrycznej,

- paliw.

Niemal każde zajęcie przebiegają wg tego samego schematu. Najpierw przedstawiane są dane na temat omawianego rynku/przedmiotu. Następnie omawiane są podstawowe regulacje. W końcowej części zajęć udzielamy odpowiedzi na kontrowersje związane ze stosowaniem prawa.

Przebieg wykładu opiera się natomiast o schemat odwołujący się do wartości prawa energetycznego a więc ochrony konkurencji i budowy wspólnego rynku, ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej.

Ponadto, na zajęciach będziemy gościć przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki.

Literatura:

Podana na pierwszych zajęciach. Należy wygospodarować 2h tygodniowo na przygotowanie się do zajęć przez lekturę.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia będzie podstawowa znajomość prawa energetycznego w Polsce i w prawie UE.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność sprawdzana wejściówkami oraz pozytywny wynik z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szafrański
Prowadzący grup: Adam Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Energia stanowi dobro podstawowe. Prawo, które jej dotyczy jest przez ten sam fakt interesujące, że współcześnie bez energii elektrycznej, gazu i paliw nie wyobrażamy sobie życia.

Producentem, dostawcą i sprzedawcą energii lub paliw jest przedsiębiorstwo energetyczne. Otoczenie prawne, w którym występuje zasadniczo różni się od otoczenia prawnego innych przedsiębiorców, świadczących usługi o mniej podstawowym charakterze.

Celem zajęć jest przybliżenie z jednej strony historii i polityki energetyki, z drugiej wynikających z nich współczesnych regulacji prawnych, determinujących kształt rynku energetycznego a przede wszystkim otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw energetycznych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi prawa energetycznego determinującymi kształt rynku energii. Do podstawowych rynków, na których działa przedsiębiorstwo energetyczne należą rynki:

- gazu,

- energii elektrycznej,

- paliw.

Niemal każde zajęcie przebiegają wg tego samego schematu. Najpierw przedstawiane są dane na temat omawianego rynku/przedmiotu. Następnie omawiane są podstawowe regulacje. W końcowej części zajęć udzielamy odpowiedzi na kontrowersje związane ze stosowaniem prawa.

Przebieg wykładu opiera się natomiast o schemat odwołujący się do wartości prawa energetycznego a więc ochrony konkurencji i budowy wspólnego rynku, ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej.

Ponadto, na zajęciach będziemy gościć przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki.

Literatura:

Podana na pierwszych zajęciach. Należy wygospodarować 2h tygodniowo na przygotowanie się do zajęć przez lekturę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szafrański
Prowadzący grup: Adam Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)