Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4P006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie zrozumienia pojęć i konstrukcji prawnych zabezpieczenia społecznego w poszczególnych technikach tzn. ubezpieczeń społecznych, zapatrzenia społecznego i pomocy społecznej. Wykład poświęcony zostanie w szczególności na problematyce świadczeń realizowanych w ramach zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności omówione zostaną rodzaje i charakterystyka wypłacanych świadczeń oraz warunki, sposób ustalania ich wysokości i zasady ich wypłaty. Wykład ma ułatwić studentom zrozumienie i przyswojenie sobie charakterystyki poszczególnych świadczeń z szeroko rozumianego zakresu zabezpieczenia społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów administracji. Na wykładzie omawiane są zagadnienia dotyczące świadczeń wypłacanych w ramach zabezpieczenia społecznego. Wykład ma na celu ułatwienie studentom zrozumienia skomplikowanych i różnorodnych form świadczeń oraz zasad ich nabywania, których samodzielne przyswojenie wymagałoby więcej czasu i wysiłku, a których nieznajomość uniemożliwia właściwą interpretację przepisów ustaw z tego zakresu.

Zagadnienia szczegółowe: system zabezpieczenia społecznego, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, charakterystyka świadczeń w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych (chorobowego, rentowego, wypadkowego i emerytalnego), świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ustalania wysokości świadczeń, zasady wypłaty świadczeń. W szczególności omówione zostaną - ubezpieczenie emerytalne (ryzyko emerytalne, prawo do emerytury, rodzaje emerytur, sposób ustalenia wysokości emerytury), ubezpieczenie rentowe (ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń), ubezpieczenie chorobowe (ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń), ubezpieczenie wypadkowe (ryzyka w ubezpieczeniu wypadkowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń).

Literatura:

I. I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

II. A. Rusiecka, Zabezpieczenie społeczne w Polsce, ZUS, Warszawa 2022

III. G. Uscińska, Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2021

IV. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2020

V. I. Jędrasik - Jankowska, K. Jankowska, Prawo do emerytury, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Znajomość zasad i konstrukcji świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego, umiejętność interpretacji przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin (5 pytań otwartych) forma pisemna

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowe

Tryb prowadzenia

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie zrozumienia pojęć i konstrukcji prawnych zabezpieczenia społecznego w poszczególnych technikach tzn. ubezpieczeń społecznych, zapatrzenia społecznego i pomocy społecznej. Wykład poświęcony zostanie w szczególności na problematyce świadczeń realizowanych w ramach zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności omówione zostaną rodzaje i charakterystyka wypłacanych świadczeń oraz warunki, sposób ustalania ich wysokości i zasady ich wypłaty. Wykład ma ułatwić studentom zrozumienie i przyswojenie sobie charakterystyki poszczególnych świadczeń z szeroko rozumianego zakresu zabezpieczenia społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów administracji. Na wykładzie omawiane są zagadnienia dotyczące świadczeń wypłacanych w ramach zabezpieczenia społecznego. Wykład ma na celu ułatwienie studentom zrozumienia skomplikowanych i różnorodnych form świadczeń oraz zasad ich nabywania, których samodzielne przyswojenie wymagałoby więcej czasu i wysiłku, a których nieznajomość uniemożliwia właściwą interpretację przepisów ustaw z tego zakresu.

Zagadnienia szczegółowe: system zabezpieczenia społecznego, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, charakterystyka świadczeń w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych (chorobowego, rentowego, wypadkowego i emerytalnego), świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ustalania wysokości świadczeń, zasady wypłaty świadczeń. W szczególności omówione zostaną - ubezpieczenie emerytalne (ryzyko emerytalne, prawo do emerytury, rodzaje emerytur, sposób ustalenia wysokości emerytury), ubezpieczenie rentowe (ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń), ubezpieczenie chorobowe (ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń), ubezpieczenie wypadkowe (ryzyka w ubezpieczeniu wypadkowym, rodzaje świadczeń, sposób ustalenia wysokości świadczeń).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)