Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość i sprawozdanie finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdanie finansowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i koncepcjami rachunkowości oraz przedstawienie krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- zaprezentowanie założeń koncepcyjnych rachunkowości, znaczenia metody bilansowej w dualistycznym podejściu do majątku i źródeł jego finansowania;

- przedstawienie podstawowych zasad ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych oraz zasad wyceny aktywów oraz pasywów;

- ukazanie procesu ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

Literatura:

Podstawowa:

I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

I.Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana będzie w postacie pytań testowych i zadań zawierających zagadnienia sytuacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)