Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management in humanitarian action

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-9HA-4
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management in humanitarian action
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Humanitarian Action
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This module aims at providing participants with general knowledge about management of organisations and processes with special focus on managerial techniques and methods applicable to humanitarian action. It also offers insight to main differences in managing various types of organisations, including public sector, private sector and charities. Another important aspect of this course is focus on managerial innovations that might be particularly useful in day-to-day activities of humanitarian aid organisations. This module is based on open formula, including direct involvement of participants and adjusting detailed scope of the course to their needs.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Week 1

Introduction/overview:

- Presentation of the course content

- Information about assessment criteria

Week 2

Public/Private/Charity Sector Management: Similarities and Differences. Management paradigms

- Management values and styles

- Structures, organisational types

- Bureaucracy vs. market-based management (new public management)

- Collaborative and participatory management

Week 3

Introduction to managing humanitarian actions. Humanitarian system, actions, principles

- Public sector

- NGOs

- Donors

3

Week 4:

Managing humanitarian projects. Introduction

- Needs assessment

- Analysis of problems

- Definition of objectives

- The logical framework

- Indicators

- Risk analysis

Week 5:

Managing humanitarian projects. Workshop 1: Logframes

Week 6:

Managing humanitarian projects. Workshop 1: Risk management

Week 7:

Strategic management in humanitarian action

- Principles of strategic management

- Approaches and methods

- Strategic management in the specific context of humanitarian action

Week 8:

Financial management

- Budgeting

- Basic accounting

- Auditing

- Funding sources

Week 9:

Human resources management

- HRM models

- Key aspects of HRM: hiring, promotion, salaries, career development, talent

management, organisational and individual learning

- Leadership styles

- Transformation of leadership – from autocratic towards democratic and collaborative

model

- Leadership model for humanitarian action

Week 10:

Human resources management. Workshop: Competency models

4

Week 11:

Security management

- Risk analysis

- Acceptance, protection, dissuasion (deterrence)

- Security plan

- SOPs

- Incident analysis

- Crisis management

- Safety

- Humanitarian negotiation

Week 12:

Security management. Workshop – crisis management

Week 13:

Guest lecture: Polish humanitarian aid

Week 14:

Management ethics

- Values in management and values in managing humanitarian action

- Key ethical dillemas and challenges

Week 15:

Discussion on the results of exam. Grading

Literatura:

1. Abu-Sada C. (2012). Dilemmas, Challenges, and Ethics of Humanitarian Action, McGill Queen’s Press.

2. Bevir M. (2011). The SAGE Handbook of Governance, London: SAGE.

3. Clarke P. (2013). Who is in charge here? A literature review on approaches to leadership in humanitarian organizations. ALNAP/ODI.

4. Humanitarian Action Partnershing (2010). HAP Standard in Accountability and Quality Management.

5. James E. (2008). Managing humanitarian relief: an operational guide for NGOs. Intermediate Technology Publications Ltd.

6. Levi-Faur D. (2012). The Oxford Handbook of Governance, Oxford: Oxford University Press.

7. Mac Ginty, R., & Peterson, J. H. (2015). The Routledge Companion to Humanitarian Action. Routledge.

8. Mintzberg H. (1996). „Managing Government. Governing Management”, Harvard Business Review, May/June.

9. OECD (2009). Better Aid Managing Aid Practices of DAC Member Countries: Practices of DAC Member Countries, OECD Publishing.

10. Ramalingam B., Mitchell J., Borton J. & Smart K. (2009). Counting what counts: performance and effectiveness in the humanitarian sector, ALNAP Review of Humanitarian Action.

Efekty uczenia się:

Has developed capacity to address security risks in a HA management context.

Has demonstrated the ability to consider a multiple set of factors affecting a decision, weighing and prioritise them with a strategic perspective and within the humanitarian principles and to make firm a decision in a limited period of time and consistently implement that decision.

Has demonstrated the capacity to work adequately in a team in a controlled classroom setting.

Has shown the capacity to identify the key issues in humanitarian action planning.

Has demonstrated to be able to assess humanitarian programmes / projects on key aspects.

Has the ability to use language with precision on the different topics that give identity to Humanitarian Action and to articulate it fluently and consistently through policies, strategies and guiding organisational and operational documents.

Copes with dilemmas in a professional manner, articulates a solution to them and communicates it in a reasoned and convincing manner.

Implements the solution provided to the confronted dilemma in a careful, assertive and sensible manner.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will be calculated as follows:

1. Final exam (60%)

2. Individual presentation at seminar (40%)

- Maximum 20 minutes

- Presentation needs to be distributed shortly after class among other participants in PDF format

- Topic to be agreed individually between lecturer and participant until the 3rd week of classes.

For grading of presentations the following criteria will be applied:

- Relevance and clarity of information presented

- Quality of literature review

- Involvement of other participants

- Time discipline

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowanka Jakubek-Lalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)