Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Prawo publiczne gospodarcze szczególne: energetyka, zamówienia publiczne, żywność oraz usługi w ogólnym interesie gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS002S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Prawo publiczne gospodarcze szczególne: energetyka, zamówienia publiczne, żywność oraz usługi w ogólnym interesie gospodarczym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Publiczne prawo gospodarcze szczególne to uzupełnienie przedmiotu wykładanego w ramach prawa gospodarczego publicznego o wybrane dziedziny prawa, uznane przez wykładających za istotne z punktu widzenia praktyki prawniczej. Jeden z komponentów bloku wykładany jest w języku angielskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo publiczne gospodarcze szczególne stanowi uzupełnienie kursu z zakresu publicznego prawa gospodarczego (ogólnego). Wspólnym mianownikiem omawianych na zajęciach regulacji prawnych jest to, że dotyczą dóbr podstawowych i procedur ich pozyskiwania przez państwo.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszana jest problematyka ważna dla praktyki prawniczej prawników zajmujących się prawem gospodarczym i administracyjnym. Do takich przedmiotów prowadzący zaliczyli prawo zamówień publicznych (30h), prawo energetyczne (30h), prawo żywnościowe (15h) oraz prawo usług w ogólnym interesie gospodarczym (15h).

Literatura:

Literatura przypisana jest oddzielnie dla każdego z komponentów.

Efekty uczenia się:

Efektem zajęć powinna być pogłębiona wiedza z zakresu szczególnego publicznego prawa gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Do kryterium zaliczenia należy obecność. Uzyskanie oceny pozytywnej uzależnione jest również od wyników testów cząstkowych i końcowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szafrański
Prowadzący grup: Adam Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Publiczne prawo gospodarcze szczególne to uzupełnienie przedmiotu wykładanego w ramach prawa gospodarczego publicznego o wybrane dziedziny prawa, uznane przez wykładających za istotne z punktu widzenia praktyki prawniczej. Jeden z komponentów bloku wykładany jest w języku angielskim.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszana jest problematyka ważna dla praktyki prawniczej prawników zajmujących się prawem gospodarczym i administracyjnym. Do takich przedmiotów prowadzący zaliczyli prawo zamówień publicznych (30h), prawo energetyczne (30h), prawo żywnościowe (15h) oraz prawo usług w ogólnym interesie gospodarczym (15h).

Literatura:

Literatura przypisana jest oddzielnie dla każdego z komponentów.

Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Zamówienia publiczne w prawie polskim i UE (2200-1W004S)

- Prawo energetyczne (2200-1W005S)

- Prawo dóbr podstawowych (żywność i usługi w ogólnym interesie gospodarczym) (2200-1W006S)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Szafrański
Prowadzący grup: Adam Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)