Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Sądowa ochrona praw prywatnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS031S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Sądowa ochrona praw prywatnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Blok specjalizacyjny "Sądowa ochrona praw prywatnych" ma na celu przedstawienie studentom szczególnie istotnych instytucji prawa postępowania cywilnego. Uczestnictwo w wykładach stanowi uzupełnienie zajęć kursowych z zakresu postępowania cywilnego. Poznanie omawianej problematyki będzie przydatne dla osób zamierzających wykonywać w przyszłości takie zawody prawnicze jak sędzia, adwokat, radca prawny lub komornik sądowy.

Na opisywany blok składają się trzy wykłady specjalizacyjne.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny „Postępowanie nieprocesowe” będzie prowadzony przez prof. UW dra hab. Piotra Rylskiego. Dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że wielu studentów wyrażało niedosyt z powodu zbyt małej ilości czasu poświęcanego zagadnieniom postępowania nieprocesowego w toku kursu postępowania cywilnego. Także w trakcie zajęć na aplikacjach prawniczych zbyt mało nacisku kładzie się na szkolenie w zakresie tej jakże ważnej instytucji prawa postępowania cywilnego. Obecnie studenci mają niepowtarzalną szansę zdobycia pogłębionej wiedzy na temat „nieprocesu”. Zajęcia przeznaczone są zarówno na ogólne założenia tego postępowania, jak część szczegółową postępowania nieprocesowego.

„Sądowe postępowanie egzekucyjne” będzie prowadzony przez prof. UW dra hab. Tadeusza Zembrzuskiego i dr. Marcina Cieślińskiego (po jednym semestrze). Ten element bloku obejmuje kompleksowe omówienie czynności egzekucyjnych, przebiegu postępowania od uzyskania tytułu egzekucyjnego, przez postępowanie klauzulowe, aż do ewentualnego zaspokojenia roszczeń. Wykład na omówienie szczegółowo najważniejszych instytucji postępowania egzekucyjnego. Prezentowane są poszczególne sposoby egzekucji, w tym egzekucji z ruchomości, nieruchomości, z wierzytelności, a także egzekucja świadczeń niepieniężnych. Udział w wykładzie jest unikalną szansą na zdobycie wiedzy bardzo przydatnej w praktyce prawniczej.

Intensyfikacja transgranicznego obrotu prawnego oraz aktywność prawodawcy unijnego sprawią, że maleje znaczenie krajowej regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego. Niezbędna w praktyce prawniczej staje się orientacja w rosnącej liczbie zróżnicowanych aktów prawa Unii Europejskiej w obszarze postępowania cywilnego. Celem wykładu „Europejskie prawo procesowe cywilne”, współprowadzonego przez prof. dr. hab. Karola Weitza oraz dr. Bartosza Wołodkiewicza, jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z tego zakresu (m.in. jurysdykcja krajowa, zawisłość sprawy, uznawanie i wykonywanie orzeczeń, międzynarodowa pomoc prawna). Wykład zakłada taką prezentację wskazanych zagadnień, aby zapewnić orientację w całej dziedzinie i umiejętność samodzielnej analizy problemów z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego

Szczegółowy opis zajęć znajduje się na stronie każdego z przedmiotów.

Literatura:

Zob. literaturę przyporządkowaną do poszczególnych wykładów.

Efekty uczenia się:

Zajęcia tworzące blok "Sądowa ochrona praw prywatnych" mają na celu przybliżenie problematyki postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Służą przekazaniu kompleksowej wiedzy praktycznej, niezbędnej do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego, adwokata, radcy prawnego, radcy Prokuratorii Generalnej RP lub komornika sądowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zembrzuski
Prowadzący grup: Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Postępowanie nieprocesowe 2200-1W091S

- Sądowe postępowanie egzekucyjne 2200-1W092S

- Europejskie prawo procesowe cywilne 2200-1W093S

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Zembrzuski
Prowadzący grup: Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

Postępowanie nieprocesowe 2200-1W091S

Sądowe postępowanie egzekucyjne 2200-1W092S

Europejskie prawo procesowe cywilne 2200-1W093S

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)