Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM001B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

The main objective of the seminar is to teach students how to write an MA Thesis in English. The potential thesis topics vary every year depending on the interests of students. Students are free to choose any topic related to international economics (both micro or macro) which has an international dimension. For example, the thesis can be devoted to a particular foreign country or it can cover a cross section of different countries. Previous thesis topics were related to economic growth, foreign direct investment and international trade as well as the effects of various trade and macroeconomic policies. The main requirement for the course is completion of the thesis in due time. The course is mainly designed for the second year students of the MA Program in International Economics. However, students from other programs can also join subject to the approval of the course coordinator.

Pełny opis:

The course consists of two parts offered in two semesters of the second year of the MA program. During the first meetings in the winter semester students learn how to use various resources to identify potentially interesting research topics and derive testable hypotheses. Students become exposed to various internet resources and databases as well as resources allowing them to write effectively in English. During the summer semester students present preliminary results of their own research.

Course prerequisites

Advanced Microeconomics

Advanced Macroeconomics

Introductory guidelines

Knowledge of other courses related to international economics may be helpful.

Official requirements

Knowledge of advanced core courses. Students should have some modeling skills. Knowledge of econometrics is also desirable. Upon the completion of the course students will be able to write an MA thesis.

Econometrics

International Trade Theory

Efekty uczenia się:

After the completion of the seminar students will know different aspects of international economics. They will be able to provide extensive literature reviews. Moreover, they will be able to analyze various economic relationships in the international context, use advanced modeling techniques and develop their own theoretical and empirical models.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

The main assessment criterion for the winter semester is the submission of the extensive literature review and the detailed plan of the thesis by the end of the semester. The main assessment criterion for the summer semester is the submission of the final version of the thesis. In addition students are required to make two presentations documenting their progress toward the completion of the thesis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Cieślik
Prowadzący grup: Andrzej Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Cieślik
Prowadzący grup: Andrzej Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)