Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantitative Advanced Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM089A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quantitative Advanced Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

The aim of the course is to prepare students to write an

exceptional master thesis. The topics discussed during the

seminars are numerous methods of quantitative

macroeconomic analysis, including an overview of numerical

and computational methods and the modeling of: business

cycles, labor markets, wealth and income inequality,

monetary policy, economic growth. The seminar is intended

for final year students. The class is passed upon delivering

the thesis

Pełny opis:

The aim of the seminar is to familiarize the students with

numerical and computational methods of modeling selected

macroeconomic phenomena and to prepare them to be able

to write the master thesis. The thesis may base on the

applied use of one of the following quantitiative

macroeconomic models:

- General Equilibrium Models, including the models of

business cycles and overlapping generations.

- Search and matching model of the labor market.

- Models of wealth and income inequality.

- Monetary policy within a New Keynesian framework.

- Models of frictions in the housing and financial markets.

- Models of economic growth.

The first classes will be devoted to the discussion of selected

quantitative macroeconomic models. The following classes

will be devoted to student’s presentations on their progress in

preparing their theses.

Literatura:

Literature positions will be tailored individually for each

student, based on their research interests.

Efekty uczenia się:

After completing the seminar, the student:

KNOWLEDGE

Knows the methods and tools used in the quantitative

macroeconomic analysis and the methods of acquiring

relevant data. Knows the limitations of the methods

presented at the seminar.

Knows how to formulate research questions and to state

hypotheses, knows how to conduct research for the purposes

of preparing the master thesis. Knows how to work with the

literature and empirical data.

Knows the formal requirements for the master thesis.

SKILLS

Can critically review the literature, the authors’ viewpoints

and to analyze the sources. Can work with empirical data.

Can formulate the research objective, state hypotheses and

then select the appropriate data and methods of analysis to

verify the stated hypotheses.

Can build an economic model derived from the optimization

problems of the agents, basing on the leading positions in the

literature. Can synthesize obtained results and derive

appropriate conclusions.

Can present the results of his/her work in the form of a

scientific paper, conforming to the formal requirements.

SOCIAL SKILLS

Understands the need for perpetual self-improvement and

self-study. Can acquire and broaden his/her knowledge on

their own.

Can formulate a plan of action, state the priorities and deliver

the work on the deadline.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02,

KK03

Metody i kryteria oceniania:

The grade for the first semester will be based on the

students’ presentations on their progress in writing the thesis.

The grade for the second semester will be equivalent to the

grade of the submitted thesis

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki
Prowadzący grup: Marcin Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)