Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EP2RAC
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Mikroekonomia


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to provide knowledge on principles of financial accounting. During classes information about accounting methods and accounting of business operations will be presented: property, plant and equipment, intangible assets, materials, products, cash, receivables, liabilities, revenues and costs, cost of employees, equity. Classes include the concept and content of accounting reports - balance sheet, and profit and loss account.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Accounting system

The scope and purpose of financial statements for external reporting, users’ and stakeholders’ needs, the main elements of financial reports, the regulatory framework (legislation and regulation, reasons and limitations, relevance of accounting standards), duties and responsibilities of those charged with governance.

2. Recognition of assets and sources of its origin in the balance sheet and their valuation

The qualitative characteristics of financial information, linkages between balance sheet and chart of accounts, basics of going concern valuation.

3. The use of double-entry and accounting systems

Double-entry book keeping principles including the maintenance of accounting records and sources of accounting information, ledger accounts, books of prime entry, and journals.

4. Recording transactions and events

Sales and purchases, cash, inventory, tangible non-current assets, depreciation, intangible non-current assets and amortization, accruals and prepayments, receivables and payables, remunerations, provisions and contingencies, capital structure and finance costs.

5. Preparing a trial balance

Trial balance, corrections of errors, control accounts and reconciliations, bank reconciliations, suspense accounts.

6. Preparing basic financial statements

Statements of financial position, statements of profit of loss and other comprehensive income, disclosure notes, events after the reporting period, statements of cash flows, incomplete records.

7. Preparing simple consolidated financial statements

Subsidiaries, associates.

8. Interpretation of financial statements

Importance and purpose of analysis of financial statements, ratios, analysis of financial statements.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. ACCA, Financial accounting (FA), Kaplan Publishing

2. E. Karwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

3. Z. Messner, J. Pfaff, Rachunkowość finansowa, część I. Podstawy rachunkowości, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2006

4. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

The student understands the accounting principles. Recognizes the layout of the balance sheet and profit and loss account. He or she understands how individual items of the balance sheet and profit and loss account are valued. He or she understands the categories of costs and revenues.

Skills

Student is able to explain where (in which operations) items from the balance sheet and profit and loss account come from, and explain the context and purpose of financial reporting. The student records typical transactions and events, and is able to use double-entry and accounting systems. Prepares the opening and closing balances as well as the profit and loss account in the comparative and calculating variant. Valuate individual components of assets and liabilities. Additionally, candidates should be able to prepare simple consolidated financial statements, and perform initial interpretation of financial statements.

Social competences

The student analyzes economic operations according to accounting principles and standards. He or she understands the role of accounting policy in creating financial situation of an enterprise. He or she understands the functions and role of accounting in the management system of an enterprise.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The learning outcomes are assessed on the basis of the final exam (70%) and short quizzes (30%). Attendance during the lectures is obligatory (max. 2 unexcused absences).

The final exam is divided into two sections: Section A consisting of 30 multiple choice questions (each question is worth 1 point) and Section B consisting of 3 open questions (each question is worth 10 points on average – but it depends on the level of difficulty of an open question).

The quizzes will be announced and there will be three of them.

The condition for passing the course is achieving min. 50% of the final score. The grades will be calculated according to the following table:

Final grade Percentage of the total points acquired during the exam and quizzes:

5,5 >=98

5 90-97

4,5 80-89

4 70-79

3,5 60-69

3 50-59

2 0-49

During the course it is possible to get extra points for being active, which will be added to the final score. Additional points do not change the scoring scale.

During the exam students can use a simple calculator (not a mobile phone), and the corporate chart of accounts (without any notes on it).

Written exam and short tests

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)