Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Accounting part II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM2RACII
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Accounting part II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

This course is a continuation of Accounting I. The purpose of the course is threefold: (1) to practice accountancy rules learnt in Accounting I, (2) to familiarise students with financial statements and (3) to introduce students to basic financial ratios. During the course, students will record in accounting books long- and short-term ninvestments and deferrals, accruals and provisions. The students will also prepare statement of cash flows and statement of changes in shareholders' equity. The seminar consists of theoretical part realized in the form of short lectures, in-class problem-solving and group work. Seminar is designed for students of the second year first degree studies.

Pełny opis:

The course requires from students an independent work, beyond class in the amount of 3 hours a week in order to prepare for class and do homework. The course is aimed to introduce students to and practice the principles of accountancy in particular methods of valuation, principles of recording short-term and long-term assets (accounts receivable, investments, deferrals, accruals and provisions), short-term liabilities (accounts payable), costs and revenues as well as calculation of financial result using costs by nature and costs by function approaches. In addition students will be introduced and practices preparing financial statements in particular cash flow statement and statement of changes in shareholders' equity. The seminar will also introduce students to basic financial ratios as method of evaluation of financial data.

During summer semester, the following concepts will be presented:

1 Introduction to the course and review of the syllabus.

2 Investments - initial and current valuation, realized vs. unrealized gains and losses.

3. Bad debts and allowances for doubtful debts.

4. Accruals, deferrals (deferred income, deferred costs) and other adjustments for financial statements.

5. Cash flow statement - preparation using direct and indirect methods.

6. Statement of changes in equity - preparation, relation of this statement to Balance sheet and Profit and loss account.

7. Financial ratios - introduction and students' group work.

8. Review of concepts and preparation for colloquium and exam.

During winter semester students will write in groups Quiz no. 2.

Literatura:

The obligatory literature:

- "Book-Keeping and Accounts" (2013) 8th Edition by Frank Wood, Sheila Robinson, Pearson, Edinburgh 2013;

- "Financial Accounting: Global Edition International Financial Reporting Standards" (2014)

9th Edition by Walter Harrison, Charles Horngren, Bill Thomas, Themin Suwardy, Pearson, Edinburgh 2014;

- Ewa Śniżek, Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Joanna Stępień-Andrzejewska, Financial Accounting, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o. o., Łódż 2007.

The literature supplementary:

Zbigniew Messner, Józef Pfaff, Rachunkowość finansowa Część I (Podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008;

- Wiktor Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa Część II (Rachunkowość dla zaawansowanych), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009;

- Zbigniew Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Warszawa 2007;

- Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska, Rachunkowość finansowa, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2006;

- Maria Gmytrasiewicz, Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008;

- Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008;

- Wiesław Sasin, Zakładowy plan kont dla spółki z o. o., Sigma, Warszawa 2008;

- Jerzy Gierusz, Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2009;

- Grażyna Zdziennicka-Kaczocha, Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami, Wydawnictwo Sigma, 2008;

Efekty uczenia się:

After completion of the seminar the student will:

KNOWLEDGE

1. understand basic principles of accountancy

2. be able to prepare balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in shareholders' equity

3. recognise and understand individual positions of financial statements

4. understand more advanced accounting and financial reporting rules such as deferred and accrued assets and liabilities, investments, etc.

SKILLS

1. be able to explain positions in financial statements

2. record typical economic operations

3. prepare opening and closing balance sheet and profit and loss account in cost by nature and cost by function approaches

4. value components of assets and liabilities, expenses and revenues

5. calculate financial result

6. recognize linkages among positions in statements.

ATTITUDE

1. analyse economic operations in the light of principles and the standards of accountancy

2. understand the role of accountant and accounting policies in creating the financial strategy of an enterprise.

KW01, KW002, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

The presence in class is obligatory. One unexcused absence per semester is accepted. More than one unexcused absence will require additional problems to be completed or a penalty of -5 percentage points assigned. Ten or more unexcused absences per semester will result in inability to participate in first term of examination in January. These students will have only one opportunity to pass the exam during the re-take session in February/March.

Assessment will be based on: 50% written exam composed of open problems and questions of single choice, 30% colloquium in the class composed of one long complex accounting problem, and 20% quiz in the form of a group work consisting of problems to be solved in class. The colloquium will be composed of one single accounting problem that requires knowledge of bookkeeping various accounting operations from both semesters and preparation of chosen financial statement from both semesters. Students must obtain at least 1/2 points from the colloquium to be permitted to sit in an examination.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska, Agata Kocia
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska, Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)