Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Macroeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1AMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Macroeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Master's level course.

The aim of this course is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts to understand and predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and interpret the workings of the macroeconomy at an advanced level.

The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The second part covers core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena and labor market issues.

Evaluation is based on closed book mid-term exam and final exam. Students can earn additional points by completing homework assignments.

Pełny opis:

The main objective of this course is to familiarize students with key analytical models in modern macroeconomic literature. The course consists of three parts. The first part is devoted to microfoundations of macroeconomic models such as consumption, investment and the government sector. The second part focuses on exogenous and endogenous growth theories and covers neoclassical models as well as new growth theory. The third part concentrates on business cycles and covers real business cycle and new Keynesian

theories, as well as various labor market issues.

Detailed course program and readings

Part I: Microeconomic Foundations

1. Consumption [BB (2004): 1, Romer (2012): 8]

2. Government sector [Romer (2012): 12]

3. Neoclassical labor markets [Barro (1997): 2]

4. Investment [BB (2004): 2, Romer (2012): 9]

Part II: Economic Growth

Neoclassical Growth Theory

1. Solow-Swan model [Acemoglu (2009): 2, AH (2009): 1.2, BS (2004): 1, Romer (2012): 1]

2. Growth empirics [Acemoglu (2009): 3, BS (2004): 11, 12, Romer (2012): 4]

3. Overlapping generations (OLG) model [Acemoglu (2009): 9, Romer (2012): 2B]

4. Ramsey-Cass-Koopmans (RCK) model [Acemoglu (2009): 8, AH (2009): 1.3, BS (2004): 2,

Romer (2012): 2A]

New Growth Theory

1. AK models and externalities [Acemoglu (2009): 11, AH (2009): 2, BS (2004): 1.3, 4, 5,

Romer (2012): 3]

2. Expanding product variety models [Acemoglu (2009): 13, AH (2009): 3, BS (2004): 6]

3. Improving product quality models [Acemoglu (2009): 14, AH (2009): 4, 5, BS (2004): 7]

4. Diffusion of technology [Acemoglu (2009): 18, AH (2009): 7, BS (2004): 8]

Part III: Business Cycles and Labor Markets

1. Real Business Cycles (RBC) model [Romer (2012): 5]

2. Models of unemployment [BB (2004): 5.3, 5.4, Romer (2012): 10]

3. New Keynesian model and monetary policy [Romer (2012): 7, 11]

4. Coordination failures and financial frictions [BB (2004): 5, Romer (2012): 6]

Literatura:

There is no single textbook for this course. Materials for this course come from various textbooks and articles. Most often reference will be made to the selected chapters from the following books:

Acemoglu D. (2009) Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.

[BS] Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2004) Economic Growth, Second Edition, The MIT Press, Cambridge, M.A.

Romer D. (2012) Advanced Macroeconomics, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York.

Additional readings:

[AH] Aghion P., Howitt P.W. (2009) The Economics of Growth, The MIT Press, Cambridge, M.A.

[BB] Bagliano F.C., Bertola G. (2004) Models for Dynamic Macroeconomics, Oxford University Press, Oxford.

Barro, R.J. (1997) Macroeconomics, Fifth Edition, The MIT Press, Cambridge, M.A.

Efekty uczenia się:

Knowledge and skills

1. Students know and understand the dynamic (expected) utility maximization problem of the consumer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

2. Students know and understand the dynamic (expected) profit maximization problem of the producer. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

3. Students know and understand the methods of economic welfare evaluation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

4. Students are able to solve and analyze the following general equilibrium models: overlapping generations, Ramsey, endogenous growth, Real Business Cycles and New Keynesian. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

5. Students understand the basic theorems of welfare economics. They are able to distinguish competitive equilibrium from the Pareto optimum allocation/social planner allocation. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

6. Students know and understand the forces governing the processes of long-run economic growth. S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W11

7. Students know and understand the forces governing the processes of business cycle fluctuations. S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08

General skills

1. Students understand that macroeconomics can be applied to real economic and social issues and that the analysis can be performed using economic models.

2. Students can interpret reality based on general equilibrium models and they are able to combine the microeconomic and macroeconomic view.

3. Students are able to undertake employment in entreprises or public organizations that deal with design and assessment of economic policy.

4. Students are able to formulate and present their views based on their knowledge and engage in discussion concerning these views.

5. Students are able to fulfill their duties and plan the work schedule on their own.

S2A_K03, S2A_K04, S2A_K05, S2A_K06, S2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

In order to pass the course students need to collect at least 50 points from the two following components:

- mid-term exam (50 points)

- final exam (50 points)

Students can also earn up to 15 additional points by completing homework assignments.

- All exams are to be taken by all students at the same time (only one date for everyone).

- There will be only one possibility to retake any of the failed exams for all students at the same time.

- Absence from any of the exams is equivalent to failing it.

- There will be no other possibilities of completing the course.

- ‘0 tolerance for cheating’.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje nieobowiązkowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki
Prowadzący grup: Marcin Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konsultacje nieobowiązkowe - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje nieobowiązkowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bielecki
Prowadzący grup: Marcin Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konsultacje nieobowiązkowe - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)