Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Trade Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1ITP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Trade Policy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

----For technical reasons, this version of the syllabus is incomplete. For full syllabus refer to the Faculty website----

The course is the graduate lecture in international trade policy. Its focus will be on new trends in the theory of trade policy. The course is offered in English in the winter term. The objective of the course is to acquaint participants with international trade policy issues. The topics covered will include analysis of instruments of trade policy under perfect and imperfect competition, and the political economy of trade policy. Another objective of the course is to help students explore potential thesis topics in these areas. Grading will be based on the final exam that will count for 50 % of the final grade and the research paper will count for the remaining 50 % (The outline and the first paper draft count a combined 20%, and the final version counts 30% towards the final grade). (...)

Pełny opis:

The course covers the following topics:

No. 1. Trade policy under perfect competition: tariffs

Basic tariff analysis: partial equilibrium approach: small and large country, general equilibrium effects, optimal tariff, effective rate of protection, infant-industry protection.

No. 2. Trade policy under perfect competition: non-tariff measures (QRs and VERs)

Non-tariff measures: Comparison of tariffs with quantitative restrictions (QR's) under perfect competition; import licensing, voluntary export restraints (VER's).

No. 3: Trade policy instruments under perfect competition: subsidies and anti-dumping

Dumping and A-D procedures, Reasons for dumping, production and export subsidies and countervailing duties.

No. 4: The impact of technical standards on trade flows

The role of standards in international trade, standardization union, empirical estimates

No. 5: Import tariffs and monopolistic markets

Tariff against foreign monopoly, market equilibrium under domestic monopoly, rent extraction.

No. 6: Reciprocal dumping and import protection under oligopoly

Reciprocal dumping, impact on market structure, welfare analysis

No. 7: Strategic trade policy: competition under Cournot

No. 8: Strategic trade policy: competition under Bertarnd

Strategic trade policy depending on mode of competition (Bertrand competition)

No. 9: Strategic trade policy: competition and R&D rivalry

No. 10. Applied Trade Policy Analysis

Estimating trade effects, The Armington model (products differentiated according to the place of production), Framework for analysis under partial and general equilibrium

No. 11: Political economy: neo-classical approach and systematization

No. 12: Political economy: probabilistic approach

Probabilistic approach to political economy, Protection for sale, endogenous lobbies.

No. 13. Rules of international trading system

The principle of non-discrimination and reciprocity as the best rules for international trade negotiations.

No. 14 Multilateral trading system: the role of GATT/WTO

Advantage of international negotiation, basic principle of non-discrimination and reciprocity, "bound" tariffs, the role of GATT/WTO system in post war trade liberalization.

(...)

Literatura:

For the binding reading list for each lecture refer to the extended syllabus at the Programme website.

The important advanced textbooks, which will be used during the course (some chapters will serve as a main reading) are:

- Rivera-Batiz L, Oliva M-A. (R-B-O), International Trade. Theory, Strategies and Evidence. Oxford Univ. Press, 2003.

- Feenstra R. C., Advanced International Trade, Theory and Evidence, Princeton Univ. Press 2004.

- Bowen H.P., Hollander A., Viane J.M (BHV), Applied International Trade Analysis, MacMillan Press, London, 1998.

- Helpman E., Krugman P., Trade Policy and Market Structure, MIT Press, 1989.

- Francois J., Reinhert K. (F-R), Applied Methods for Trade Policy Analysis. A Handbook, Cambridge Univ. Press, 1997.

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Michałek
Prowadzący grup: Mahmut Akarsu, Jan Michałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)