Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1ANGC1 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd.

Podręczniki MacKenziego (English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies) dostarczają potrzebnych ćwiczeń utrwalających.

Pełny opis:

Konwersatorium, zajęcia językowe na poziomie C1 mają na celu umożliwienie studentom wykorzystania ich zdobytego wcześniej doświadczenia językowego i przyswojenie niezbędnego słownictwa i zwrotów z zakresu finansów, ekonomii, biznesu do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów ekonomicznych i w przyszłym miejscu pracy.

Zajęcia głównie koncentrują się na rozwijaniu sprawności mówienia: wypowiadania opinii, udziału w dyskusji, wygłaszania prezentacji, referowania zawartości przeczytanego czy wysłuchanego materiału, krytycznego ustosunkowania się do treści zawartych w tych materiałach.

Niektóre materiały służą do nauki pisania streszczenia i krytycznej ewaluacji zawartych tam treści.

Zajęcia mają wypracować niektóre praktyczne umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym miejscu pracy.

Źródła tematów i materiału językowego stanowią podręczniki MacKenziego 'English for Business Studies – a course for Business Studies and Economics students' , Carolyn Walker's 'English for Business Studies in Higher Education Studies' , ale przede wszystkim aktualne materiały z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times) oraz prezentacje, wiadomości, wykłady zamieszczone w internecie.

Tematy realizowane w trakcie kursu:

Banki, ich rodzaje, rola, usługi, pieniądz,

Kryzys finansowy 2008, przyczyny, skutki, próby zapobiegania,

Mikrofinansowanie,

Inwestycje, start-ups, kapitał wysokiego ryzyka, firmy warte inwestowania w Polsce,

Giełda Papierów Wartościowych, akcje, obligacje,

Instrumenty pochodne,

Księgowość i podstawowe dokumenty,

Rynki i konkurencja,

Fuzje,

Podatki i rola państwa w finansowaniu opieki społecznej, wydatkowanie na obronność, edukację itd.

Cykl biznesowy, koniunktura,

Odpowiedzialność społeczna firm,

Struktura zatrudnienia, bezrobocie,

Kurs wymiany walut,

Handel zagraniczny,

Ekologia a gospodarka.

Literatura:

Podręczniki MacKenziego(English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies), materiały własne lek

Efekty uczenia się:

W ramach następujących sprawności językowych:

Rozumienie:

Student potrafi zrozumieć długie wypowiedzi, wykłady, nadążać za długimi skomplikowanymi wypowiedziami w dziedzinie ekonomii i biznesu. Również potrafi zrozumieć wiadomości dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. Potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły dotyczące zagadnień ekonomicznych i finansowych, określić stanowisko i poglądy autorów.

Mówienie:

Student potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie na tematy ekonomiczne, brać czynny udział w dyskusjach, debatach, przedstawiając swoje zdanie, broniąc swoich poglądów, podważając poglądy innych uczestników dyskusji. Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z ekonomią, jak również wygłosić prezentację na taki temat.

Potrafi przeanalizować uproszczone dokumenty finansowe firmy i ocenić jej sytuację finansową, zaproponować rozwiązania problemów.

Pisanie:

Student potrafi pisać zrozumiałe teksty na tematy związane z programem zajęć, krytycznie odnieść się do prezentowanych w mediach problemów ekonomicznych, napisać streszczenie artykułu lub wykładu czy wywiadu.

KU02

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przydzielane za krótkie sprawdziany (min 5 w semestrze), prezentowane wiadomości, prezentacje (kilka w semestrze), prace pisemne, zadania domowe, pisemny test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Iwona Marchut, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Paweł Ozyra, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.