Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1PPZMIKa
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

This is an English language equivalent of an obligatory Polish language course offered to our MA students. The aim of the lecture is to introduce students to elements of advanced modern microeconomics. The course covers several topics, including consumer and producer theory, partial as well as general equilibrium, market failures and game theory. It is based on texts by Hal Varian: Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006, and Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co Ltd. 1992. Students are also encouraged to read selected chapters of Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J., Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995. This text, however, may be considered too advanced by many course participants.

Pełny opis:

This is an English language equivalent of an obligatory Polish language course offered to our MA students. The aim of the lecture is to introduce students to elements of advanced modern microeconomics. The course covers several topics, including consumer and producer theory, partial as well as general equilibrium, market failures and game theory. It is based on texts by Hal Varian: Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006 (IM), and Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co Ltd. 1992 (MA). Students are also encouraged to read selected chapters of Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J., Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 (MT). This text, however, may be considered too advanced by many course participants.

Lecture topics (chapters in textbooks are given in parentheses)

01 Microeconomic approach to economic analysis: optimization and equilibrium; discussion of constraints (IM 1,9, MA 27)

02 Producer's choice (I): production factors; long- versus short-run; fixed versus variable costs (IM 18, MA 1, MT 5A-D)

03 Producer's choice (II): availability of technology and production function; linear, Cobb-Douglas and Leontiev technologies/functions; elasticity of substitution (IM 18, MA 1, MT 5A)

04 Constant Elasticity of Substitution (CES) production function; profit functions and cost functions; Shephard's Lemma; secondary demand functions; profit maximization and cost minimization (IM 18-21, MA 1,2,3,4,5,6, MT 5C,F,G)

05 Aggregate supply under perfect competition; homogenous or heterogeneous firms deadweight welfare loss; tax incidence (IM 23, MA 18, MT 5E)

06 Oligopolistic supply; Cournot, Bertrand, Stackelberg, price leadership models; heterogeneous products (IM 27, MA 16, MT 12A,C)

07 Monopolistic competition: long- versus short run; Hotelling and Salop models (IM 24-25, MA 14, MT 12C)

08 Monopolistic supply; market equilibrium in a linear demand case; price discrimination strategies; stability of monopolistic collusion (IM 25, MA 14, MT 12B)

09 Consumer's choice (I): preferences versus utilities; bundles; axioms of consumer behaviour (IM 2-5, MA 7, MT 1A,B, 2A-D)

10 Consumer's choice (II): indirect utility functions (IM 6, MA 7,8, MT 3D,G)

11 Consumer's choice (III): Roy identity (IM 6, MA 7,8, MT 3D,G)

12 Consumer's choice (IV): welfare change measures; equivalent variation (EV) and compensating variation (CV); quasilinear preferences (IM 14, MA 10, MT 3I)

13 Duality in consumer theory: utility maximization and expenditure minimization; Marshallian and Hicksian demand functions (IM 8, MA 9, MT 3D-E)

14 Labour supply model: backward-bending supply curve (IM 9, MA 9)

15 Choice under uncertainty: lotteries; expected utility; risk aversion (IM 12-13, MA 11, MT 6A-C)

16 Partial versus general equilibrium approach: Walrasian equilibrium; Edgeworth box technique for a pure-exchange economy (IM 31,32, MA 17,21, MT 15A-E)

17 Partial versus general equilibrium approach: 2x2 models; Robinson Crusoe economy (IM 31,32, MA 17,21, MT 15A-E)

18 First and Second Fundamental Welfare Economics Theorems; mathematics and Edgeworth boxes (IM 33, MA 21-22, MT 16A-D)

19 Public goods (I): definition and examples; first order conditions for discrete and continuous cases; Lindahl equilibrium (IM 36, MA 23, MT 11C)

20 Public goods (II): demand revelation for public goods; Groves-Clarke tax (IM 36, MA 23, MT 11E)

21 Externalities (I): definition and examples; missing markets and public goods; inefficiency of market equilibria (IM 34, MA 24, MT 11A-B,D)

22 Externalities (II): corrective measures; Pigouvian taxes and direct regulations; Coase theorem (IM 34, MA 24, MT 11B)

23 Asymmetric information (I): principal-agent models (IM 37, MA 25, MT 14A-D)

24 Asymmetric information (II): adverse selection; signalling; screening (IM 37, MA 25, MT 13A-D)

25 Game theory (I): cooperation and rivalry; Nash equilibrium; pure and mixed strategies (IM 28,29, MA 15, MT 7A-E)

26 Game theory (II): simultaneous-move versus sequential games; "trembling hand" perfection (IM 28, MA 15, MT 8F)

27 Game theory (III): Subgame Perfect Nash Equilibrium; examples (IM 28, MA 15, MT 9B)

28 Game theory (IV): sequential rationality; backward induction; Folk Theorem for infinite games (IM 10,28, MA 15, MT 9C, 12D)

29 Network markets; definition and examples; price-undercut-proof equilibrium (IM 35, MA 25)

30 Kuhn-Tucker and Envelope Theorems (IM Mathematical Appendix A10, MT Mathematical Appendix K-L)

Literatura:

Hal Varian: Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006 (IM), and Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co Ltd. 1992 (MA). Students are also encouraged to read selected chapters of Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J., Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 (MT)

Efekty uczenia się:

Students have a deepened knowledge of selected methods and analytical instruments, including socio-economic modeling.

Students have a deepened knowledge of selected institutions and – thanks to emphasizing their continuity – their historical evolution

Students are able to understand and analyze economic phenomena, as well as to evaluate tchem theoretically

Students acquire language skills thanks to taking the course offered in English

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

For each lecture there will be a set of exercises to check the correct understanding of concepts just introduced. Exercises are voluntary, but students should solve them in order to be better prepared for the final exam.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)