Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podmioty publiczne na rynkach kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL017 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podmioty publiczne na rynkach kapitałowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Brak szczegółowych (tzn. wiedza i umiejętności konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, są tożsame z zakładanym profilem studentów III roku WNE


Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest analiza podmiotów publicznych (budżetów państw, samorządów terytorialnych a także innych podmiotów realizujących zadania publiczne) jako emitentów instrumetów dłużnych, a efektem praca dyplomowa.

2. Podstawowe treści: Dług publiczny, rynek kapitałowy, obligacje

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład, monitorowanie i nadzorowanie procesu pisania pracy

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci III roku, zainteresowani tematem (FiR, FiB, ESP)

5. Formy zaliczenia: realizacja w założonych na zajęciach terminach kolejnych etapów pisania pracy licencjackiej

Termin pierwszego spotkania ze studentami - pierwszy poniedziałek zajęć godz. 16.45 sala 305

Pełny opis:

1) W pierwszej części zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. problematyki długu publicznego, zarządzania długiem publicznym, obligacji skarbowych i komunalnych. Na tej podstawie studenci wybiorą wstępny obszar tematyczny swojej pracy.

2) W drugiej części zajęć omówione zostaną techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy licencjackiej.

3) W trzeciej części zajęć studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów

4) Na kolejnych zajęciach studenci będą prezentować wyniki swojej pracy nad literaturą

5) Dalsze zajęcia poświęcone będą indywidualnym konsultacjom.

Literatura:

Dobrana indywidualnie w zależności od wybranego tematu pracy. Poniżej podana jest literatura do pierwszej części zajęć

J. Stiglitz; Ekonomia sektora publicznego; PWN; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

St. Owsiak; Finanse publiczne. Teoria i praktyka; PWN; Warszawa 2006 (wybrane rozdziały)

A. Kopańska; Zewnętrzne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; DiFin; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

Fabozzi F. J.; „Rynki obligacji analiza i strategie”; WIG-PRESS, Warszawa 2000 r. (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematu swojej pracy, oraz związanych z tym obszarem struktur i instytucji społecznych w tym norm i reguł prawnych. Student ma podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi analizy publicznego długu i szerzej finansów publicznych. Student zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego (S1A_W01; S1A_W02; S1A_W03; S1A_W06; S1A_W07; S2A_W08; S1A_W10)

Umiejętności

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania, a wreszcie przekazania czy to w formie ustnej czy pisemnej. (S1A_U01; S1A_U02; S1A_U03; S1A_U04; S1A_U05; S1A_U06; S2A_U07; S1A_U08; S1A_U09; S2A_U10; S1A_U11)

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy , nie tylko z zakresu długu publicznego i finansów publicznych, ale również korzystać z spostrzeżeń innych nauk. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim praca nad pracą dyplomową. (S1A_K01; S1A_K03; S1A_K06; S1A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy dyplomowej (zgodnie z planem przyjętym na początkowych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.