Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asset Allocation and Investment Strategies II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1AIS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Asset Allocation and Investment Strategies II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment products. The target audience of the course are students interested in asset management and investment strategies.

Pełny opis:

1-3. Basic investment models, active nad passive investment strategies

4-6. Risk nad returns of major hedge fund strategies

7-9. Multifactor models and their practical applications

10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution

13-15. Momentum strategies and their implementation

16-18. Event driven and merger arbitrage startegies

19-21. Carry trade strategies and portfolios

22-24. Analysis of option investments

25-27. Volatility trading strategies

28-30. Tactical asset allocation

Literatura:

Research papers (a selection):

Ibbotson R. G., P. Chen., K. X. Zhu. 2010. The ABCs of hedge funds: alphas, betas , & costs. SSRN.

Fama E., K. French. 1996. Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance 51, 55-84.

Jegadeesh N., S. Titman. 2001. Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. Journal of Finance 56, 699-720.

Sharpe W. 1992. Asset allocation: management style and performance measurement. Journal of Portfolio Management 18, 7–19.

Agarwal V., N. Y. Naik. 2004. Risks and portfolio decisions involving hedge funds. Review of Financial Studies 17, 63-98.

Swinkels L. 2004. Momentum investing: a survey. Journal of Asset Management 5, 2, 120-143.

Mitchell M., T. Pulvino, 2001. Characteristics of risk and return in risk arbitrage. Journal of Finance 56, 2135-2175.

Darvas Z. 2009. Leveraged carry trade portfolios. Journal of Banking and Finance 33, 944-957

Santa-Clara P., A. Saretto. 2005. Option strategies: good deals and margin calls. SSRN.

Blitz D., P. Van Vliet. 2008. Global tactical cross-asset allocation: applying value and momentum across asset classes. SSRN.

Szado E. 2009. VIX futures and options – a case study of portfolio diversification during the 2008 financial crisis. SSRN.

Gyntelberg J., Remolona E. M. 2007. Risk in carry trades: a look at target currencies in Asia and the Pacific. BIS Quarterly Review, December 2007, 73-82.

Efekty uczenia się:

Upon the course completion the student:

-is familiar at an advanced level with fundamental investments models,

-is familiar at an advanced level with the characteristics of financial data and microstructure of financial markets from the perspective of asset management,

-is familiar at an advanced level with the methods of construction and implementation of major classes of investment strategies used by actively managed investment funds,

-is able to perform risk and cost analysis of investment strategies

-is able to analyze at an advanced level the returns and performance of major investment strategies

-is familiar at an advanced level with investment data analysis

-is familiar at an advanced level with computational details in the return analysis.

KW01, KW02, KU01, KU02

Metody i kryteria oceniania:

The final credit is the sum of three components related to: 1. presentation of one of the research papers in the class, 2. active participation in the discussions of the research papers, 3. slide presentation of the results of a selected research paper from outside the required readings list and their analysis using methods learned during the course (separate final credits at the end of Part I and Part II)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Grabowski
Prowadzący grup: Wojciech Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)