Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Quantitative Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1IQF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Quantitative Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The aim of this course is to acquaint students with the fundamental theories in Quantitative Finance. The theories set out to analyze the complexity of options and their underlying price processes. Given that future prices are a set of many possibilities, and the ultimate outcome is random, we will learn mathematical tools to help distinguish the many probable economic states, which provides a price mechanism. The Black-Scholes Formula for option pricing, will derive in to gain the mathematical skills and economic insight which are needed to succeed in the field.

Pełny opis:

1) Introduction to Options and other Financial Instruments

2) Future – Present Value Lemma

3) Binomial Model

4) Martingale Theory

5) Brownian Motion

6) Stochastic Calculus

7) Ito’s Lemma

8) Risk Neutral Valuation

9) Change of Numeraire

10) Girsanov’s Theorem

11) Transformation of SDE to PDE method: Feynman-Kac Stochastic Representation

12) Derivations of Black-Scholes Formula

13) Other Stochastic Differential Equations

14) Introduction to Fractional Brownian Motion

Literatura:

Basic

Hull, J. C. - Options Futures, and Other Derivatives

Etheridge, A. - A Course in Financial Calculus

Baxter, M., & Rennie, A. - Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing.

Black, F. & Scholes, M. (1973) The pricing of options and corporate liabilities. The journal of political economy, 81(3), 637-654.

Shreve, S. E. - Stochastic Calculus for Finance I I: The Binomial Asset Pricing Model

Neftci, S. N. - An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives

Advance

Shreve, S. E. - Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

Karlin, S. and Taylor H. M. - A First Course in Stochastic Processes

Øksendal, B. Stochastic differential equations. In Stochastic differential equations

Efekty uczenia się:

The student will understand the mathematical foundations of Quantitative Finance.

With this knowledge the student will be able to understand and explain the underlying economic and mathematical principles which will permit him to apply the models on his own.

The acquired skills will permit the student to analyze prices processes and distinguish the most probable economic states which will prevail in the future.

Metody i kryteria oceniania:

Final exam 70%

Homework 30% submitted on time and in pairs

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Andrzejewski, Wojciech Walczuk
Prowadzący grup: Mateusz Andrzejewski, Wojciech Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)