Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczytywanie danych do R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-DS-WPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wczytywanie danych do R
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z metodami importu danych do R. W pierwszej części zaprezentowane zostaną przykłady importowania danych do R z popularnych formatów plików (np. txt, csv, xlsx), w tym z tzw. plików tekstowych płaskich (ang. flat files), plików ze stałą szerokością kolumn, czy plików, w których jeden rekord zapisany jest w kilku wierszach. Zaprezentowane zostaną także metody warunkowego wczytywania danych, jedynie rekordów spełniających określone warunki. Szczególny nacisk zostanie położony także na efektywne wczytywanie danych z dużych plików. W dalszej kolejności pokazane zostaną metody wczytywania danych z innych pakietów statystycznych (np. SAS, Stata, SPSS, Matlab), a także z baz danych, w związku z czym omówione zostaną podstawy wykorzystania języka SQL w R. Słuchacze poznają także sposoby wczytywanie danych zapisanych w plikach XML. Ostatnia część kursu będzie poświęcona omówieniu zapisywania (eksportu) danych z R do omówionych wcześniej popularnych formatów.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Google Drive.

Efekty uczenia się:

Test zaliczeniowy - do zaliczenia wymagana jest 50% poprawnych odpowiedzi na 10 pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Piotr Ćwiakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)