Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Quantitative methods in economics: theory and applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS37 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Quantitative methods in economics: theory and applications
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich. Celem seminarium jest wsparcie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej na tamaty wykorzystujące modelowanie ekonometryczne. W trakcie seminarium dyskutowane będą propozycje tematów oraz wyniki cząstkowe dostarczane przez studentów. Seminarium kończy się złożeniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich. Celem seminarium jest wsparcie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej na tamaty wykorzystujące modelowanie ekonometryczne. W trakcie seminarium dyskutowane będą propozycje tematów oraz wyniki cząstkowe dostarczane przez studentów.

Seminarium zaczyna się od poszukiwania tematu pracy magisterskiej. Oczekuje się, że studenci przeprowadzą poszukiwania literaturowe, których celem jest znalezienie tematu pracy i metod badawczych, ktore bylyby dla nich interesujące. Następnie uczestnicy seminarium prezentują propozycje badawcze oraz opisują dane, które zamierzają użyć w badaniu a prowadzący seminarium ocenia, czy propozycja badawcza jest ciekawa i możliwa do zrealizowania.

Do końca pierwszego semestru seminarium oczekuję, że uczestnicy przedstawią temat, wstępny przegląd literatury i opis danych. Dwa kolejne semestry seminarium będą przeznaczone na pisanie pracy. Oczekuję, że wyniki cząstkowe badań prezentowane będą na seminarium. Pod koniec drugiego semestru seminarium oczekuję, że studenci dostarczą, hipotezy badawcze, spis rozdziałów z zarysem zawartości i wstępne wyniki badań.

W pierwszym semestrze przewiduje się regularne spotkania co dwa tygodnie zależnie od liczby studentów. W drugim i trzecim semestrze przewiduje się indywidualne spotkania z uczestnikami.

Literatura:

Wybierana indywidualnie w zależności od tematu

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Po skończeniu seminarium student powinien umieć:

1. sformułować hipotezę badawczą, którą można zweryfikować przy użyciu dostępnych danych.

2. znaleźć odpowiednie dane i skonstruować bazę danych konieczną do oszacowania modelu empirycznego

3. na bazie literatury ekonometrycznej dobrać odpowiedni model ekonometryczny i oszacować go przy użyciu zaawansowanych technik ekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w po pierwszym i drugim semestrze bazuje na obecności na seminarium oraz na cząstkowych wynikach badań oraz fragmentach pracy dostarczanych przez uczestników. Trzeci semestr seminarium zaliczany jest w momencie złożenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.