Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Non-market valuation methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS70
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Non-market valuation methods
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to prepare students to write master's theses related to the valuation of non-market goods, methodology used for this purpose, the analysis of differences resulting from different valuation approaches and practical applications of received estimates.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1) The seminar starts from a series of lectures on non-market valuation methods, i.e. Contingent Valuation method, Choice Experiment method, Travel Cost method, Hedonic Price method and Benefit Transfer (BT). Next, the application of the valuation results in practice will be presented. A particular attention at this point will be devoted to gaining practical skills in the application of Cost-Benefit Analysis (CBA). On the basis of this information and recommended during the lectures of articles, students will select the initial thematic area of their work. Suggested research area are:

• Valuation of a specific non-market asset or its function using one (or several) of the aforementioned methods

• Valuation of individual components of the economic value of a given good (e.g. use vs. non-use value or existence value)

• Analysis of existing valuation studies of a given good in the context of differences in the study conditions, e.g. cultural differences between countries

• A part of CBA for a given investment, including the valuation of a non-marketable good or service using BT.

• Theory and practice of valuation of non-market goods in European Union countries

2) Next, the technical aspects of master's thesis and its structure will be discussed

3) The next stage – there will be consultations on the necessary literature to write master's theses on the chosen topic and the discussion how to organize own research.

4) The next classes will be devoted to individual consultations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Recomended literature:

- G. Anderson i J. Śleszyński: „Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego”,

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 1996

- T. Żylicz: „Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych”, PWE, 2004

- G. Garrod i K. Willis: „Economic valuation of the environment”, Edward Elgar, 1999

- Swedish Environmental Protection Agency, "An instrument for assessing the quality of environmental valuation studies", 1997

Additional literature will be suggested to students depending on their chosen topic.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Writing and defending a master thesis related to the valuation of non-market goods or, in a broader context, a Cost Benefit Analysis.

Knowledge:

After completing the course the student has an extensive knowledge of non-market valuation methods and economic evaluation of projects. The student knows and understands the basic principles of copyright law (S2A_W01; S2A_W02; S2A_W03; S2A_W06; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W10)

Skills:

The student can collect and carry out a literature review. The student is able to correctly interpret and explain the obtain results and contact their sensitivity analysis. The student can apply the theoretical knowledge and methodology for achieving her/his goals. The student knows how to apply the achieved results in practice. She/he knows how to present the results in an adequate form for master's theses

(S2A_U01; S2A_U02; S2A_U03; S2A_U04; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U07; S2A_U08; S2A_U09; S2A_U10; S2A_U11)

Social competence:

The student understands the need to acquire and supplement her/his knowledge. The student is able to properly determine the priorities that the preparation of the master's thesis sets before her/him. (S2A_K01; S2A_K03; S2A_K06; S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Writing and defending a master's thesis

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)