Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SZD-QPE-AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academic Writing
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This seminar is an introduction to the complex world of academic publishing and is designed to give writers in a variety of disciplines practical experience in getting their work published in peer-reviewed journals, using Wendy Laura Belcher’s best-selling Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success. In a supportive environment, participants revise a draft (often a classroom paper, conference paper, or dissertation chapter) into a peer-reviewed article and submit it for publication.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Using Wendy Laura Belcher’s "Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success", the course explains the publication process to students and shares strategies for achieving success in the academic writing arena, including setting up a work schedule, identifying appropriate journals for submission, working with editors, writing query letters, clarifying arguments, making claims for significance, and organizing material. In a supportive environment, participants revise a draft (often a classroom paper, conference paper, or dissertation chapter) into a peer-reviewed article and submit it for publication. The goal of this course is to aid participants in taking their papers from classroom quality to journal quality and in overcoming anxiety about academic publishing in the process. The class meets for two hours once a week.

Literatura: (tylko po angielsku)

Belcher, W. (2019). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success (2nd ed.). The University of Chicago Press.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The course explains the publication process to students and shares strategies for achieving success in the academic writing arena, including setting up a work schedule, identifying appropriate journals for submission, working with editors, writing query letters, clarifying arguments, making claims for significance, and organizing material. The goal of this course is to aid participants in taking their papers from classroom quality to journal quality and in overcoming anxiety about academic publishing in the process.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Writing assignments: Student will have some writing due every week, much of which won’t be graded, but must be submitted to pass the course.

Oral presentation assignments: Student will have one oral presentation:one PowerPoint presentation that is an overview of your article.

Reading assignments: Student will have an average of 25 to 50 pages of reading per week and will be required to complete the writing workbook’s tasks for that week and bring them to class for discussion.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Przewłoka
Prowadzący grup: Agnieszka Przewłoka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)