Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Experimental economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SZD-QPE-EE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Experimental economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course will cover a number of key questions and techniques of experimental economics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course of this seminar we will discuss and practice various aspects of using experimental methods in economics, including

● Judging if experiment is a suitable tool to answer research questions at hand

● Designing experiments:

o Field vs. lab

o Online vs. offline but computerized vs. pen&paper

o One-time vs. repeated decision; types of group matching

o Treatment: blocking/controlling and randomizing; level of randomization; factorial designs

o Econs’ tricks: BDM, strategy method, random lottery incentive system, conditional information lottery…

● Determining the sample: desirable subject pool and sample size (power calculations)…

● Writing experimental instructions

● Programing experiments

● Analysing experimental data

● Writing papers based on experiments

The substantive areas to which these will be applied will depend on participants’ interests but may include:

● Biases in judgment and decision making

● Decision making under risk and uncertainty

● Time preference and self-control

● Social/distributional preference

● Strategic games

● Bargaining and negotiations

● Markets

● Gender and discrimination

Literatura: (tylko po angielsku)

The Handbook of Experimental Economics, John Kagel and Alvin E. Roth, editors, Princeton University Press, 1995.

Colin Camerer, Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton University Press, 2003.

Bardsley, Nicholas, et al. Experimental economics: Rethinking the rules. Princeton University Press, 2010.

… and numerous journal articles.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The students will become

familiar with the methods of experimental economics (P8S_WG)

able to apply them in their own research agenda (P8S_UW)

aware of the responsibility towards the participants of experiments, the research community and society at large (P8S_KO, P8S_KR)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The students will be required to design an experimental study and hand in a stub of a paper, including abbreviated introduction/motivation and literature review, detailed design & procedures/methods section. They will also be required to conduct a pilot or manipulation check for the experiment.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)