Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urban Health Case Challenge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW827-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Urban Health Case Challenge
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

The Urban Health Case Challenge is an initiative under the 4EU+ University Alliance. In a case challenge the participating student teams strive to develop the best solution to a real-world issue presented by a business or organization within a limited time-span. Each team presents their solution in front of an expert jury at a pitching session on the last day of the case challenge. The competition has been organized to address the many urban changes associated with health and demographic transformation in our growing urban environments. This year we will deal with the question of mental health in an urban environment.

Pełny opis:

The focus this year is on how the quality of urban space and social interaction in urban space can help in the prevention and mitigation of mental health issues on an emotional, psychological and social level and thus to ensure the well-being of the inhabitants and strengthening social cohesion. Together with your team, you will work on a solution to a given case question that will be provided by the City of Mannheim.

Bachelor, master's and PhD students from 4EU+'s six partner universities and Uppsala University (Sweden), Norwegian University of Science and Technology (Norway) and the University of Mannheim (Germany) can participate in the challenge. Each partner university has 10 places that shall be divided into two teams. The competition has been created to strengthen the university students' competencies and commitment to solving real-world problems through practical, theoretical, innovative and interdisciplinary learning. In addition, the participants get the opportunity to engage in a highly topical case from the real world and work in an innovative and interdisciplinary manner.

Starting on October 29, we will have four online classes (November 12 and 19, December 3) that provide background knowledge, ranging from psychological perspectives to behavioral economic approaches and urban planning aspects. The participants will also receive training in methods to guide innovation in urban health and pitching of results and solutions. The teams will also be trained in developing and concretising their ideas so they can present them convincingly at the finals.

Th actual challenge will take place from December 9 till December 12. On December 9, the specific case question will be revealed, and the teams will join to work on their innovative solutions to the aforementioned challenges. Background materials on the specific question, the neighborhoods and their residents will be the starting point of students’ research projects. However, the case question will be wide enough to meet the realities of several cities in Europe. The joint sessions will take place online, wherever possible the local teams are encouraged to meet and work face to face.

On December 12, the last day of the competition, the teams will pitch their solutions to an international jury of experts. All teams will receive feedback on their ideas. The winning team may be given the opportunity to put the proposed idea into practice.

If you want to participate in the challenge, please download the application form: http://www.wne.uw.edu.pl/gkula/Urban Health Case Challenge 2021 application form.docx, fill it in and send it to Ms. Sylwia Kulczyńska (skulczynska@wne.uw.edu.pl) by October 17th, 2021. On the basis of these forms we will choose 10 people who will represent our university in the Challenge.

Literatura:

Basic materials, data and literature will be delivered by the organizers of the challenge. However, most information the participating students will have to find themselves as a part of the challenge.

Efekty uczenia się:

The aim is to strengthen university students’ competencies and engagement in solutions to real-world cases through employment of practical, theoretical, innovative and interdisciplinary thinking. Students will be given a unique opportunity to work in mixed teams, to network and learn from and with each other, faculty, the external case provider and other stakeholders. Students will learn to work innovatively and cross-disciplinarily to solve complex case problems, train their pitch skills and practice task and time management.

Metody i kryteria oceniania:

The grades of the participating students will depend on the evaluation of their challenge solution by the jury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)