Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Process Mining with Celonis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW850
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Process Mining with Celonis
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course is designed for students interested in process optimalization, data mining and data engineering. Knowledge of basic SQL commands will be useful, however is not necessary. The laboratory gives theoretical and practical fundamental knowledge about Process Mining. Participants will learn about building data sets and extracting knowledge from event logs available in today’s information systems. Course is organized in cooperation with Celonis (leading process mining platform). Students will have access to Celonis Academic Edition.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Process Mining

• Introduction to the world of processes

• Fundamentals of Process Mining

• The business value of Process Mining and use cases

• BPMN – process modelling

Designing analytics with Celonis Process Mining Platform

• Work with pre-configured Celonis analyses

• Detect process ineffectiveness and their root causes

• Drill-down the process data

• Design new analysis in Celonis interface

• Define KPIs and graphical components

• Conformance check

• Process Query Language (PQL)

Data Engineering for Process Mining

• Introduction and fundamentals of Event Log concept

• Basic SQL commands required to build Event Log

• Building Event Log with SQL

Process mining use cases and real-life business problems

Potential Celonis Academics Certification (Process Mining Fundamentals / Process Mining Experts) at the end of course.

Literatura: (tylko po angielsku)

Van Der Aalst Wil M. P. Process Mining: Data Science in Action 2018

Van Der Aalst Wil M. P. Process Mining Manifesto 2011

Gartner Market Guide for Process Mining 2021

Thomas H. Davenport, Andrew Spanyi What Process Mining Is, and Why Companies Should Do It 2019

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will obtain technical skills to design process mining applications, build data sets and provide business analysis of the process. After course students should be advanced Celonis users and might acquire Process Mining Certification.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Open book exam / online Celonis certification exam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus
Prowadzący grup: Mateusz Guliński, Aleksandra Rząd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)