Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu w pracy dziennikarza muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-FAK-D-EGPD
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu w pracy dziennikarza muzycznego
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs skierowany jest do wszystkich studentów, a zwłaszcza do tych, którzy chcą pracować nad swoim głosem w atmosferze poznawania muzyki i kształcenia warsztatu dziennikarza muzycznego

Pełny opis:

Podczas seminarium warsztatowego „Emisja głosu w pracy dziennikarza muzycznego” studenci będą mieli okazję poznać zasady prawidłowego posługiwania się głosem, a także sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, dzięki specjalnie dobranym dla każdego uczestnika zajęć ćwiczeniom według techniki MIX. Prowadząca, certyfikowany trener wokalny, przeprowadzi diagnozę tendencji wokalnych każdego z uczestników zajęć po to, aby każdy z nich mógł prawidłowo posługiwać się swoim głosem i używać go w zdrowy sposób. Studenci poznają podczas zajęć reguły efektywnego wykorzystywania głosu w pracy prezenterskiej i dziennikarskiej, dowiedzą się jak być dobrym mówcą i w jaki sposób prezentować się przed kamerą lub na scenie.

Praktyczne zajęcia wokalne zostaną wzbogacone o obserwacje pracy głosem wybranych dziennikarzy muzycznych oraz spotkania z artystami - wokalistami lub dziennikarzami.

Literatura:

Materiały przygotowywane będą w formie audiowizualnej w toku zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna mechanizm emisji głosu i podstawowe pojęcia z nią związane

2. Zna zasady zbudowania właściwego tonu własnego głosu

3. Zna różnice między prawidłową a nieprawidłową emisją głosu

3. Zna tendencje wokalne oraz rodzaje głosu

4. Zna reguły efektywnego używania głosu w pracy prezentera i dziennikarza muzycznego

Umiejętności

1. Umie zbudować właściwy ton własnego głosu

2. Umie przeprowadzić diagnozę głosu

3. Umie posługiwać się swoim głosem w sposób prawidłowy, zdrowy i efektywny

4. Umie stosować w praktyce poszczególne rodzaje i typy głosu

Inne kompetencje

Student poznaje lub rozwija warsztat prezentera i dziennikarza muzycznego oraz mówcy podczas wystąpień publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie jednego ćwiczenia praktycznego i pracy oraz zaangażowania podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)