Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

obligatory workshop I: Bioarchaeology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOWBIO-1
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: obligatory workshop I: Bioarchaeology
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Warsztaty obowiązkowe do ścieżek dla I roku MA
Zajęcia obowiązkowe dla studiów anglojęzycznych II stopnia MA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Complete course of Basic Osteology

1. Conservation of humans remains

2. Differentiation between human and animal bones

3. Description of state of preservation

4. Estimation of age at death

5. Estimation of sex of individuals

6. Description of non-metric traits on the skull and postcranial skeleton

7. Bones measurements

8. Description of epidemiology and pathology

9. Description of taphonomy lesions

10. Description of teeth inventory

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The main goal of the workshops to gain practical abilities in conducting laboratory analysis of human remains, focusing on methods of sex and age assessment (these methods are described during the course of Advance Human Osteology). Students will gain basic skills in filling up the protocol for skeletal inventory, sex and age estimation, bone measurements, non-metric traits and epidemiology.

The course prepares students for conducting osteological analysis of human remains from archaeological excavations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

Bass W.M., Human Osteology: A Laboratory and Field Manual, Missouri 1995

Brothwell D.R., Digging up bones, New York 1982

Jaskulska E., Tablice osteologiczne. Skrypt dla studentów, Warszawa 2012

Scheuer L ., Schaefer M., Black S., Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual, Academic Press 2009

White T.D., Folkens P.A., Osteology, San Diego 2000 San Diego 2000

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student know:

-how to fill up protocol of osteological inventory

-methods of sex and age estimation

-how to take measurements of the bones

-how to describe bone lesions

-how to described non metrics traits

Student can:

-describe skeleton preservation

-estimate sex and age of individual

-measure human bones

-describe bone lesions

-describe non metrics traits

Student competence:

-osteological analysis of human remains

-application of anthropological methods

-time management

-independent work

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaskulska
Prowadzący grup: Elżbieta Jaskulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)