Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyka muzyczna (moduł V)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-KRYM-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krytyka muzyczna (moduł V)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla III r. (moduł V)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

„Krytyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów dziennych (obowiązkowy w module 5), w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania go jako przedmiot fakultatywny. Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Skrócony opis:

„Krytyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów dziennych (obowiązkowy w module 5), w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania go jako przedmiot fakultatywny. Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Pełny opis:

„Krytyka i publicystyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów wieczorowych (obowiązkowy) oraz dla studentów wszystkich lat studiów dziennych (fakultatywny). Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Formułę „Krytyki i publicystyki muzycznej” można podzielić na dwie części. Na część pierwszą składają się elementy historii krytyki muzycznej (recenzje E.T.A. Hoffmana i R. Schumanna), artykuły teoretyczne pokazujące relacje między krytyką a analizą muzyczną (M. Jabłoński, A. Tuchowski, I. Bent, J. Kerman), artykuły wprowadzające w zagadnienia praktycznej stylistyki tekstu (U. Eco), a także przykłady współczesne (K. Miklaszewski, A. Chłopecki, P. Wierzbicki, D. Szwarcman, M. Herma, B. Chaciński) – prezentujące zarówno refleksję nad kondycją współczesnej krytyki, jak i konkretne formy krytyki i publicystyki (m. in. felieton, esej, recenzja, program koncertowy).

Część drugą stanowią zajęcia praktyczne, na które studenci są zobowiązani przygotować recenzje z koncertów i płyt (wskazanych przez prowadzących). W pracy wieńczącej zajęcia, studenci prezentują recenzję płyty – tym razem wybranej przez siebie, tak by mogli zastosować pozyskane umiejętności do zrecenzowania muzyki, której sami słuchają, w obcowaniu z która najlepiej się czują.

Aby dostarczyć materiału recenzenckiego, planowane się wspólne wyjścia na koncerty.

Literatura:

E.T.A. Hoffman, L. v. Beethoven, V Symfonie („Allgemeine Musikalische Zeitung”, 1810)

R. Schumann, Symphonie von H. Berlioz („Neue Zeitschrift für Musik”, 1835)

Maciej Jabłoński, Krytyka muzyczna a etyka interpretacji, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, ss. 11-22.

Andrzej Tuchowski, Krytyka a analiza – dwie drogi do poznania dzieła muzycznego, w: j.w., ss. 23-39.

Ian Bent, hasło Analysis, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980; 2. ed. 2001, pol. tłum. w: Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków 1990, s. 5-10

Joseph Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, Res Facta Nova 1994, nr 1 (10), ss. 84-100.

Umberto Eco Jak stawiać wielokropek [w:] Zapiski na pudełku od zapałek , Wyd. Historia i sztuka, Poznań 1993

Jacek Dukaj 10 sposobów na zgnojenie książki, (online), http://dukaj.pl/czytelnia/publicystyka/10SposobowNaZgnojenieKsiazki

Mariusz Herma, 10 sposobów na zgnojenie płyty (online), http://www.ziemianiczyja.pl/2009/07/10-sposobow-na-zgnojenie-plyty/

Bartek Chaciński, Jak nie pisać recenzji, czyli moje „ulubione” słowa (online), http://chacinski.wordpress.com/2009/03/27/jak-nie-pisac-recenzji-czyli-moje-ulubione-slowa/

Mariusz Herma, Nie rozpoczynaj renzji od… (online), http://www.ziemianiczyja.pl/2009/11/nie-rozpoczynaj-recenzji-od/

Paweł Franczak, Święta z kontrolce, kontrolfau (online), http://brzydkieslowonaf.wordpress.com/2011/12/22/swieta-z-kontrolce-kontrolfau/

Marek J. Sawicki, Jak pisać o muzyce – porady praktyczne (online), http://tableau.jogger.pl/2012/09/07/jak-pisac-o-muzyce-porady/

Mariusz Herma, Tylko, że (online), http://www.ziemianiczyja.pl/?s=tableau&x=0&y=0

Kacper Miklaszewski, Co począć z wielką sztuką, „Ruch Muzyczny”, rok LVI , nr 18, 2 września 2012 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=2188 - [Bach, Masecki]

Kacper Miklaszewski, Jak grać Mozarta, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 10, 13 maja 2012 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=2085

Kacper Miklaszwski, Beethoven czuły i... dowcipny, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 15, 24 lipca 2011 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=1805

Sytuacja współczesnej polskiej krytyki muzycznej. Dyskusja panelowa, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, ss. 221-244.

Mariusz Herma, Krytyka w stanie krytycznym, (online) http://www.t-mobile-music.pl/opinie/felietony/krytyka-w-stanie-krytycznym,7309.html

Czego artysta oczekuje od krytyki? Ankieta, „Więź”, 4/2003)

Andrzej Chłopecki Rubik, czyli tryumf hucpy, „Tygodnik Powszechny”, 7/2007 lub online: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1386460,0,dzial.html

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych założeń teoretycznych krytyki muzycznej

2. Umiejętność stworzenia krótkiego tekstu krytyczno-muzycznego (recenzja płyty, relacja z koncertu).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i wskazanych koncertach oraz zaliczenie prac pisemnych (relacja z koncertu, 3 recenzje wydawnictw płytowych - 1 z muzyką klasyczną, 1 z muzyką popularną i 1 dowolnie wybranej przez studenta).

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Ewelina Grygier, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć z krytyki muzycznej dowiesz się, jakie są funkcje i rodzaje krytyki muzycznej, poznasz etykę krytyka muzycznego, zaczniesz pisać o muzyce teksty krytyczne, oceniając wykonania muzyki na żywo i nagrania płytowe, a także interpretując własne doświadczenia muzyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)